Debatt: Öppna Moderater: Tillåt surrogatmödraskap

Dala-Demokraten Debatt - Öppna Moderater - Tillåt surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Tillåt altruistisk surrogatmödraskap säger Moderater

Surrogatmödraskap är en fråga som fått ny aktualitet i debatten den senaste tiden. Det innebär att en kvinna bär ett barn till någon annan och är något som finns och fungerar väl i en rad välutvecklade länder som på många sätt liknar Sverige som Nederländerna, Storbritannien, USA och Israel.

 

Redan idag finns det en bit över 300 barn i Sverige som tillkommit genom surrogat. Det finns goda erfarenheter att ta del av och det finns fakta och seriös forskning från länder som länge jobbat med detta att det fungerar.