Debatt i TV4: Rätt eller fel med surrogatmödraskap?

Debatt om surrogatmödraskap i TV4

I flera länder är surrogatmödraskap illegalt, bland annat i Frankrike och Ryssland. Förra året lades en utredning om surrogatmödraskap fram i Sverige. I januari 2018 ska riksdagen fatta beslut om det. Hör debatt mellan Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby, som är emot surrogatmödraskap, och Anna Kullendorff, Föreningen för surrogatmödraskap som är för.

Se debatten om surrogatmödraskap här