Cyniskt av feminister säga nej till surrogatmammor

Cyniskt av feminister säga nej till surrogatmammor - Nordic Surrogacy

Jag längtar efter äkta feminism som låter människor vara och göra som de vill, och efter ett samhällsklimat som låter även kvinnor ta kalkylerade risker. Men än i dag anses kvinnor inte vara fullt tillräkneliga.

Man räknar att var femte par någon gång i livet har svårt att få barn. Länge ökade den ofrivilliga barnlösheten men nu minskar den enligt Statistiska centralbyrån, bland annat tack vare fler hjälpmedel och bättre utvecklad assisterad befruktning.

Vore det inte pinsamt tragiskt så skulle det kunna ses som direkt komiskt att Sveriges kvinnolobby, en paraplyorganisation för 45 kvinnoorganisationer, ställer sig bakom utredningen. Jag längtar efter äkta feminism som låter människor vara och göra som de vill, och efter ett samhällsklimat som låter även kvinnor ta kalkylerade risker. Men än i dag anses kvinnor inte vara fullt tillräkneliga.

I stället ökar man i sann svensk anda pressen på andra – fattigare – länder att lösa de problem som inte får lov att lösas här, trots att det innebär att altruismen kan kullkastas och människor på allvar riskera liv och hälsa för att tjäna en hacka.

En dag kommer surrogatmödraskap att bli tillåtet även i Sverige, det är jag fast övertygad om. Fram till dess offrar man dem som har allra svårast att bli föräldrar – och dem som inte har samma möjligheter att fatta oegennyttigt beslut att hjälpa barnlösa till lycka.

Du kan läsa hela krönikan här på Dagenssamhälle.se