Cenerpartiet om surrogatmödraskap

Centerpartiet om surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

På deras hemsida skriver Centerpartiet:

Idag drabbas omkring 10–15 procent av alla svenska par av ofrivillig barnlöshet. Att inte kunna få barn kan vara mycket psykiskt påfrestande. Vi tycker att samhället ska stödja ansvarsfulla barnlängtande vuxna som vill ha barn.

Ett ansvarsfullt föräldraskap bygger på förmågan att ge barnet kärlek, trygghet och omsorg. Den förmågan har inte att göra med hur barnet har blivit till, föräldrarnas sexuella läggning eller om föräldrarna lever i en parrelation. Det viktigaste när det gäller frågan om assisterad befruktning och föräldraskap är vad som är barnets bästa. Barn måste till exempel ha rätt att i den mån det är möjligt ges kännedom om sitt ursprung.

Forskningen har under de senaste åren gjort stora framsteg vad gäller assisterad befruktning. Det innebär att fler människor kan få hjälp att få barn. Det finns idag metoder för assisterad befruktning som inte är tillåtna i Sverige. Det handlar till exempel om embryodonation, där både ägg och spermier är donerade. Vi tycker att embryodonation ska bli en tillåten metod i Sverige. Vi var även med och drev igenom att ensamstående kvinnor ska få möjlighet att genomgå assisterad befruktning.

Vi vill tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Surrogatmödraskap betyder att en kvinna bär ett barn åt ett par som av någon anledning inte kan få barn själva. Det kan till exempel handla om kvinnor som saknar livmoder eller manliga homosexuella par. Idag är surrogatmödraskap inte en tillåten metod i Sverige. Det vill vi ändra på.

Vi vill att så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, där det inte finns någon ersättning inblandad, ska bli en tillåten metod i Sverige. Det innebär att en surrogatmamma inte ska kunna ta betalt för att hon är gravid åt någon annan. Det är också viktigt att motverka den olagliga handel som idag finns med barn och surrogatmödrar i världen.

Läs mer om Centerpartiets politik vad gällande ofrivillig barnlöshet här