nyhetsArtikel 22dec Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy önskar God Jul och Gott Nytt År

Att bli förälder genom surrogatmödraskap är en känslomässig resa. Den inrymmer stora och små drömmar, lång planering och stort engagemang från många involverade parter. Ofrivillig barnlöshet, oavsett anledning, är något som vi på Nordic Surrogacy har både personlig och yrkesmässig erfarenhet av. Oavsett hur ni har kommit fram till att surrogatmödraskap är er väg till föräldraskap är vi glada att vi har fått möjlighet och förtroendet att vara en del av resan. Det är med stor omsorg och stort allvar vi förvaltar det förtroende som du har lagt hos oss. Aldrig har vi haft så många nya föräldrar En av våra viktigaste uppgifter är att berätta om vad föräldraskap genom surrogat är och hur det går till. I år har vi kommit i kontakt med fler än någonsin och det är med stor glädje och känsla av meningsfullhet som vi kan konstatera att vi aldrig haft så många nya föräldrar. Det personliga mötet är något vi längtar efter och därför var det otroligt roligt när vi under Pride kunde besöka både Malmö och Köpenhamn. Under hösten har vi också hunnit med flera andra tillfällen i b.la Göteborg. Ni som redan är i gång men ännu inte haft möjlighet att träffas […]

Antalet donerade agg och spermier ar for fa Nordic Surrogacy

Antalet donerade ägg och spermier är för få

Det är minst sagt anmärkningsvärt att kritiken riktas mot oss och inte mot nationellt håll eller mot våra grannregioner, där Anna-Lena Hogerud (S) också har väldigt mycket att säga till om i hennes roll som vice ordförande för Sveriges kommuner och regioners sjukvårdsdelegation. Än mer anmärkningsvärt är att i debattartikeln försöker skribenten få det att framstå som att ingenting görs i frågan. Låt oss därför tala klarspråk: ofrivillig barnlöshet är en viktig fråga och ingen ska behöva vara ofrivilligt barnlös. För det första: väntetiderna till assisterad befruktning har ökat under de senaste åren, när det gäller spermadonatorer från åtta månader till 15 -17 månader. Jämfört med 2019 har även antalet donatorer minskat, främst gäller det spermadonatorer. Läs mer här på kristianstadsbladet.se

Trans och ofrivillig barnlöshet - Nordic Surrogacy

Trans och ofrivillig barnlöshet

År 2013 avskaffades steriliseringskravet för transpersoner som vill ändra juridiskt kön. Det innebär att transpersoner sedan dess har större möjligheter att bli föräldrar genom att använda egna könsceller eller själv bli gravid. Begreppet förälder kan ha många innebörder, framförallt i regnbågsfamiljer. En förälder kan vara genetisk, biologisk eller/och juridisk förälder till ett eller flera barn. Man kan alltså vara alla dessa delar samtidigt men man kan också vara förälder ur en eller två av dessa olika aspekter. En genetisk förälder är den som har bidragit med könsceller (ägg eller spermier) för att ett barn ska bli till. En person som donerat spermier räknas alltså som genetisk förälder till det eller de barn som blir till med hjälp av hens spermier. En person kan även föda ett barn utan att vara dess genetiska förälder, om man har använt donerade ägg. Den som föder ett barn räknas alltid juridiskt som barnets biologiska förälder. Juridisk förälder är man om man i folkbokföringen är registrerad som förälder till barnet. I Sverige kan ett barn endast ha två juridiska föräldrar. En fjärde, och mycket viktig, aspekt av föräldraskap är det sociala föräldraskapet. Alltså att man tar föräldraansvar för ett barn, ser till att barnet får […]

Jonas Sternulf Gleditsch och Eduardo Afonso - Nordic Surrogacy

Boka personligt möte i Göteborg

Vill du veta mer om vad det innebär att bilda familj genom surrogat? Träffa vår rådgivare Jonas Sternulf-Gleditsch och vår grundare Eduardo Afonso den 8 och 9 december i Göteborg! Då får du veta mer om surrogatmödraskap och äggdonation för ofrivilligt barnlösa. Boka ett personligt och kostnadsfritt möte på info@nordicsurrogacy.se eller fyll i kontaktformuläret på denna sida. Jonas genomgår just nu en surrogatprocess i Colombia tillsammans med sin man. Hör dem berätta om hur de kom fram till att surrogatmödraskap var deras väg till föräldraskap. Om Nordic Surrogacy Nordic Surrogacy är ett svenskt företag och den ledande surrogatagenturen i Norden. Sedan starten 2016 har vi hjälpt ofrivilligt barnlösa att bilda familj genom äggdonation och trygga surrogatprocesser. Vi erbjuder en rad olika program beroende på förutsättning och oavsett sexuell läggning eller civilstånd. Vi har hjälpt över 100 efterlängtade barn till världen genom vårt nätverk av handplockade kliniker. Vi är mycket stolta över att förverkligat drömmen för många nya föräldrar över hela Norden. För en smidig och säker familjebildning har vi har ett nära samarbete med Dahlén Juristbyrå som specialiserat sig inom familjejuridik för barn födda via surrogatmödraskap och vår egen distriktssköterska från BVC. Vi är experter på surrogatprocessen och erbjuder en trygg helhetslösning. […]

Obegripligt beslut: Vill motverka hjalp av vardmamma utomlands - Nordic Surrogacy

Vill motverka hjälp av värdmamma utomlands

Allt fler svenska familjer tar hjälp av en värdmamma utomlands. Antalet barn som kommer till Sverige är numera klart fler än antalet adopterade barn. Trots säkra och etiska processer lanserar socialdemokratin nu en offensiv för att motverka att ofrivilligt barnlösa tar hjälp utomlands eller i Sverige i framtiden. Med ett penseldrag vill de skapa andra klassens barn, vilket särskilt kommer drabba många barn i regnbågsfamiljer, i Sverige. Det skriver Carl Otto Engberg, förbundsordförande för HBT-liberaler, Kim Nilsson, förbundsordförande för Öppna moderater och Claes Nyberg, ordförande för Centerpartiets HBT-nätverk i QX Opinion. Idag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdgraviditet utomlands än via adoption. (DN 202010) Köerna växer sig långa. För ofrivilligt barnlösa par oavsett sexuell läggning fyller värdgraviditeter en mycket central funktion. För hbtqi-personer har värdgraviditeter utomlands inneburit att en helt ny generation samkönade par haft möjlighet att bilda familj. I Sverige finns ännu inte möjligheten på ett reglerat och säkert sätt. Läs hela artikeln här på qx.se

Ingegärd och Jonas medarbetare på Nordic Surrogacy

Webinar 15 mars 2021 kl 18.00

Webinar måndag den 15 mars kl 18.00 för ofrivilligt barnlösa som går i funderingar kring att starta en surrogatprocess. I mötet kommer ni att förutom få mer kännedom om en surrogatprocess även att få ”träffa” Ingegärd och Jonas ovan på bilden. Anmäl dig nu till webinar om surrogatmödraskap och äggdonation för ofrivilligt barnlösa Ingegärd Reboia är distriktssköterska och har jobbat med blivande och nya familjer sedan 1988. Ingegärd följer våra blivande föräldrar i resan till föräldraskap och därefter. Jonas Sternulf-Gleditsch genomgår tillsammans med sin make Oskar en surrogatprocess med Nordic Surrogacy i Colombia och kommer från den 1 april 2021 träda in i rollen som rådgivare på Nordic Surrogacy. Vi har även nöjet att informera om att juridiken för Sverige kommer att ingå i samtliga våra program och destinationer med hjälp av Emma Dahlen på Dahlen Juristbyrå AB. Om allt ovan samt mycket mer kommer vi att informera om på måndag den 15 mars. Anmälan och agenda Har du förhinder så bokar vi gärna ett individuellt möte när det passar dig. Antingen via video eller på vårt kontor på Södermalm i Stockholm. Vi längtar till att få påbörja er resa, och ser fram emot förtroendet att få vägleda och koordinera er resa. Trevlig helg önskar […]

Gunhild och Thomas valde surrogatmödraskap i Ukraina- Nordic Surrogacy

Gunhild och Thomas valde surrogatmödraskap i Ukraina

– Hej, jag heter Gunhild och är mamma på till vår son Hubert som vi precis kommit hem med ifrån Kiev i Ukraina. Min man heter Thomas och är pappa till lilla Hubert som föddes den 12 augusti i Kiev. Det var en fantastisk resa måste jag säga. På många sätt en helt magisk resa för oss två. Varför valde ni surrogatmödraskap? När man väljer en surrogatprocess så är det för att man är ofrivilligt barnlös, det är inget man väljer i första hand. När man väljer en surrogatprocess så är det för att man är ofrivilligt barnlös, det är inget man väljer i första hand utan en sista möjlighet, när alla andra val, alla dörrar har stängts. Då är det skönt att det finns en sista möjlighet. Det var faktiskt min mamma som kom på och upptäckte den möjligheten och tipsade oss. Om man ska göra en lång historia kort så har vi en fasanfullt många år av ofrivillig barnlöshet bakom oss. Och egentligen gått igenom allt man kan göra för att få barn men trots det så har vi inte lyckats förrän den här möjligheten med surrogatmödraskap dök upp. Vi gick till ett kontor på Södermalm och pratade […]

Förslag om register för spermie- och äggdonatorer - Nordic Surrogacy

Förslag om register för spermie- och äggdonatorer

I dag kan en spermie- eller äggdonator ge upphov till ett obegränsat antal barn. Det är en av flera orsaker till att det statligt finansierade Vävnadsrådet föreslår ett nationellt register för könsceller så att spermie- och äggdonatorer ska kunna spåras. De nuvarande rekommendationerna i Sverige är att en spermie- eller äggdonator får donera till högst sex familjer. – I dag har vi inte kontroll på det. De kan till exempel lämna spermier i Malmö, Göteborg och Umeå samtidigt utan att vi har vetskap om det, säger Kersti Lundin, docent vid mottagningen för reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det finns ett nationellt register – Kvalitetsregistret (Q-IVF). Där rapporterar mottagningarna in till Socialstyrelsen vad de gör och hur många patienter de har. – En skillnad är att med det här registret ska vi kunna spåra donatorerna eftersom de inte får ge upphov till barn i fler än sex familjer. Läs hela artikeln här på svt.se   

Emma Dahlén jurist och Eduardo Afonso VD på surrogat-agenturen Nordic Surrogacy

Högsta Domstolen erkänner föräldraskap via surrogat

Den 17 december i år meddelade Högsta Domstolen ett viktigt beslut där det fastställdes att ett utländskt avgörande om föräldraskap anses gälla även i Sverige. I svensk rätt finns inte moderskapsfastställelse utan enbart faderskapsfastställelse. Den gamla (och i dagens samhälle förlegade) rättsprincipen ”mater semper certa est” gäller i svensk lagstiftning. Mater semper certa est kan översättas med att modern alltid är känd eller att den som fött ett barn är moder. Vi som arbetar på en agentur för surrogat vet så är inte alltid fallet. I Sverige har inte ensamstående kvinnor haft juridisk möjlighet att få sitt föräldraskap i surrogatarrangemang fastställt annat än genom att närståendeadoptera sin makes eller sambos barn. Det har lett till att ensamstående kvinnor varit utestängda från att genomgå en surrogatprocess. Barn har rätt till åtminstone en legal ställföreträdare och det är i barnets intresse att det juridiska föräldraskapet erkänns. Högsta Domstolen menar att barnets rättighetsskydd är starkt samt att det vid ett nekande av fastställande av juridiskt föräldraskap skulle strida mot principen om barnets bästa. Det är intressant och glädjande att se att juridiken dynamiskt följer med i den utveckling som sker – det är inte alltid självklart vem som är moder till ett barn […]

Surrogatmödraskap väcker hopp hos barnlösa - Nordic Surrogacy

Surrogatmödraskap väcker hopp hos barnlösa

Det blir allt vanligare att nordiska par väljer att ingå i surrogatmödraskap utomlands för att bilda familj och få barn. I Sverige uppskattas antalet par som i fjol anlitade en surrogatmamma utomlands vara större än antal par som adopterade. Det började med att Helene Sjöblom blev diagnostiserad med livmoderhalscancer. – Det hade gått så långt att de var tvungna att göra en hysterektomi – när man tar bort hela livmodern, säger Helene som bor i Södertälje i Sverige med sin man Johnny Rickman. Helenes cancerbehandling innebar att hon aldrig skulle kunna bli gravid och föda barn själv. Däremot hade hon kvar äggstockarna så att det var möjligt för henne att donera sina ägg för att skapa embryon. – Har man en sjukdomsbild som vi har är man inte välkommen i adoptionsprocessen, utan surrogatmödraskap är enda vägen, säger Helene. Tillsammans har de barnen Tore som är 5 år och dottern Lova som är knappt sex månader gammal. Både Tore och Lova är Helenes och Johnnys biologiska barn. Men de är födda i Indien respektive i Georgien av surrogatmammor. Surrogatmödraskap, det vill säga då en annan kvinna bär och föder någon annans barn, är inte lagliga i de flesta europeiska länder. I […]