Temet - Nordic Surrogacy

Ledig tjänst: Koordinator på Nordic Surrogacy

Sök rollen som koordinator på Nordic Surrogacy! Är du en strukturerad och noggrann relationsbyggare som gillar att arbeta under stort eget ansvar och att ledsaga människor i möjligheter och svåra beslut? Då är det dig vi söker i rollen som koordinator på den juridiska avdelningen på Nordic Surrogacy. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du vägleder våra föräldrar på resan mot att bilda den juridiska familjen utifrån deras unika förutsättningar, du är en viktig del av vårt professionella och engagerade team. Du kommer att arbeta tätt med våra jurister både i Sverige och utomlands för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa familjen. För att passa i rollen som koordinator på juridikavdelningen är det viktigt att du trivs med att arbeta strukturerat och har mycket god vana att arbeta i Office-paketet och med andra IT-system. Vi förvaltar stora förtroenden och därför är det viktigt att du har god social kompetens och är duktig på att bygga relationer. Du behöver ha goda språkkunskaper i engelska och svenska och vana att uttrycka dig i tal och skrift då du kommer ha daglig kontakt med blivande föräldrar och andra parter på svenska och engelska. Noggrannhet, god kommunikation och ett metodiskt arbetssätt krävs för […]

Temet - Nordic Surrogacy

Ledig tjänst: Jurist på Nordic Surrogacy

Sök rollen som jurist på Nordic Surrogacy! Nordic Surrogacy växer och därför söker vi nu en till jurist till vårt team. Vi söker dig som brinner för familjejuridik som tillämpas i samband med att skapa den juridiska familjen i samband med en surrogatprocess, tycker om personliga möten med kunder samt vill vara med att utveckla och driva företaget framåt. Vi söker dig som har svensk juristexamen och har ett stort intresse för familjerätt och människor. Du uttrycker dig tydligt och lättbegripligt såväl i tal som skrift och har förmågan att kunna förklara komplicerade juridiska resonemang på ett enkelt sätt. Du trivs med att arbeta självständigt och att driva dina egna ärenden. Samtidigt tycker du om att vara en del av ett team där det är högt i tak och alltid har kollegial support. Du har hög ansvarskänsla, hög moral och etik och motiveras av att på bästa sätt hjälpa familjerna. För att passa i rollen som jurist på Nordic Surrogacy är det viktigt att du trivs med att arbeta strukturerat och har mycket god vana att arbeta i Office-paketet och med andra IT-system. Vi förvaltar stora förtroenden och därför är det viktigt att du har god social kompetens och är […]

Födda genom assisterad befruktning mår bra - Nordic Surrogacy

Barn via assisterad befruktning mår bra

Inga stora skillnader i psykisk hälsa finns mellan 20-åringar som kommit till genom assisterad befruktning och andra. Det är slutsatserna av en liten brittisk studie. Det är viktigt att berätta för barnen tidigt, säger Gunilla Sydsjö, professor vid Kvinnokliniken vid universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar om 65 familjer i Storbritannien som fått barn efter någon form av assisterad befruktning och som forskarna följt från födseln till 20-årsåldern. Barnen hade kommit till med hjälp av surrogatmamma, efter äggdonation eller efter spermiedonation. Deras mående och situation jämfördes med familjer som fått barn utan assistans. Läs hela artikeln på Svd.se

Surrogatmödraskap: Reseberättelse från Georgien - Nordic Surrogacy

Surrogatmödraskap: Reseberättelse från Georgien

För Nordic Surrogacy är det viktigt att surrogatprocesserna vi erbjuder är trygga för alla inblandade parter – surrogatmamman, de blivande föräldrarna och barnet. Genom samarbeten med professionella IVF-kliniker och partners erbjuder vi en rad olika program för ofrivilligt barnlösa. I början av oktober reste delar av vårt team till Tbilisi i Georgien för att besöka våra partners. För vår koordinator Anneli var det den första resan till destinationen. Nedan kan du läsa hennes reseberättelse. Vi åker i natten mot Tbilisi. I Warszawa har vi mellanlandat i någon timme och planet är lite försenat men LOT Airways tar oss tryggt och säkert fram hela vägen. Kliniken har bokat chaufför som möter oss på flygplatsen. Han tar genast våra väskor och börjar rulla ut dem i Tbilisinatten. Det kulturellt och geografiskt närmaste jag har kommit att besöka Tbilisi är Kiev i Ukraina, där jag och min man gjorde våra surrogatprocesser. När vi rullar ut från flygplatsparkeringen till hotellet så tänker jag att det absolut är något som är likt men ändå inte – Tbilisi är mycket mer platt, med lägre hus och lite mysigare, mindre storstadskänsla. Uppe på ett berg syns ett torn som är upplyst helt i lila och vi alla […]

Andersson lamnar regnbagsbarnen rattslosa - Nordic Surrogacy

Andersson lämnar regnbågsbarnen rättslösa

Värdgraviditeter utomlands har inneburit att en helt ny generation samkönade par haft möjlighet att bilda familj. Men tyvärr är rättsosäkerheten stor när det kommer till dessa barn, som i praktiken har samma rättigheter som papperslösa, skriver Barbro Westerholm, Robert Hannah och Carl Otto Engberg (L). De senaste decennierna har hbtqi-personer fått många rättigheter som tidigare generationer bara kunde drömma om. En av dessa är möjligheten att bilda familj. I dag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdmödraskap utomlands än via adoption. Värdgraviditeter utomlands har inneburit att en helt ny generation samkönade par haft möjlighet att bilda familj. Dessa barn är bland de mest önskade barnen i det svenska samhället. Men tyvärr är rättsosäkerheten stor när det kommer till dessa barns rättigheter. Barnen har i praktiken enbart samma rättigheter som papperslösa. Det är skälet till att Högsta domstolen fällde den svenska lagen i juni 2019. Istället för svensk lag tillämpade domstolen rätten till privatliv i Europakonventionen och Barnkonventionen för att besluta till barnets fördel och erkänna föräldraskapet. I beslutet framgår det att barnet i fråga har rätt till en vårdnadshavare och att Sverige behöver se över rättsläget på området eftersom barn har ett intresse av att skyndsamt få sina rättsliga föräldrar […]

Israel sade ja till surrogatmodraskap for samkonade par Nordic Surrogacy 2 1

Israel sade ja till surrogatmödraskap för samkönade par

Israels regering gav nyligen grönt ljus till samkönade par att bli föräldrar med hjälp av surrogatmödraskap. Beslutet har kritiserats av bland annat förre inrikesministern Aryeh Deri som i ett inlägg på Twitter uttryckt att beslutet strider mot staten Israels judiska identitet. Israels hälsominister Nitzan Horowitz, som själv lever som öppet homosexuell, sade nyligen att regeringen gett klartecken till samkönade par att kunna få barn med hjälp av surrogatmödraskap i Israel. Beskedet är en konsekvens av ett beslut som Israels högsta domstol fattade ifjol, skriver CTV News. Enligt tidigare regler tilläts inte samkönade israeliska par att anlita en surrogatförälder inom landet. Däremot var det tillåtet att söka upp en surrogatförälder utomlands, men höga kostnader gjorde att många israeliska samkönade föräldrar valde att avstå, uppger CTV News. Läs hela artikeln på Världenidag.se 

RFSL: Tillåt fler juridiska föräldrar - Nordic Surrogacy

RFSL: Tillåt fler juridiska föräldrar

Deidre Palacios, RFSL: Lagstiftningen har inte hängt med, den utgår ifrån att ett barn kan ha högst två viktiga vuxna med föräldraansvar. Barn med fler än två vuxna som tar föräldraansvar finns i alla typer av familjer. Men lagstiftningen har inte hängt med; den utgår ifrån att ett barn kan ha högst två föräldrar. Sverige behöver en lag som utgår ifrån barnets bästa och barnets behov. Ett barns band till en närstående vuxen ska inte vara beroende av vårdnadshavarnas goda vilja. Frågan om att barn har fler än två personer som tar föräldraansvar är bred. De här barnen finns i heterosexuella familjer och regnbågsfamiljer där föräldrarna separerat och träffat nya partners som tar föräldraansvar. De finns i regnbågsfamiljer där fler än två vuxna från början har valt att skaffa barn ihop. De finns i familjer där mor- och farföräldrar spelar en avgörande roll i barnets uppfostran och uppväxt. De finns i familjehem som har haft hand om ett barn sedan späda år. De finns i alla typer av familjer. Men lagstiftningen har inte hängt med, den utgår ifrån att ett barn kan ha högst två viktiga vuxna med föräldraansvar. Lagen tar inte hänsyn till att barn kan se fler personer […]

Regeringen har moralpanik om surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Regeringen vill göra föräldrabalken mer könsneutral

Lagstiftningen om föräldraskap är inte anpassad till verkligheten. Det anser regeringen, som nu drar igång en utredning som ska göra föräldrabalken könsneutral. Bland annat ska man titta på möjligheten att adoptera efter en separation samt om det krävs nya åtgärder för att göra livet lättare för familjer med fler än två föräldrar. Den 1 januari 1950 trädde den så kallade föräldrabalken i kraft. Då utgick lagen om föräldraskap från den traditionella kärnfamiljen med mamma, pappa och barn. Sedan 2003 har det varit tillåtet för samkönade par att adoptera men nu vill regeringen alltså se över hela lagstiftningen, bland annat när det kommer till det språkliga. – I dag kan familjer se ut på olika sätt och barn kan tillkomma på olika sätt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) till SVT Nyheter. Detta ska utredaren bland annat titta på: Språket i lagstiftningen (”det kan exempelvis stå mor och far utan att det fyller någon funktion”, säger Åsa Lindhagen) Möjligheten att adoptera varandras barn efter en separation Huruvida det är för enkelt att häva ett föräldraskap Ska den här utredningen främst tillgodose barns eller vuxnas behov? – Det är viktigt att vi har ett starkt barnrättsperspektiv i den här utredningen men det är […]

Adoptionscentrum om uppmärksamhet i media - Nordic Surrogacy

Adoptionscentrum om uppmärksamhet i media

Adoptionscentrum: Under flera års tid har vi tagit del av adopterades och biologiska föräldrars berättelser om oegentligheter kopplade till adoptioner från Chile. Dessa berättelser väcker mycket känslor och oro, och vi som arbetar på eller är förtroendevalda i Adoptionscentrum är djupt berörda över de livsöden som beskrivs. En brottsutredning tillsattes för fyra år sedan i Chile efter att det blivit uppenbart att det förekommit allvarliga oegentligheter i flera adoptionsprocesser. Det man i dagsläget undersöker är omkring 600 adoptioner. Av dessa är hälften inhemska adoptioner i Chile och resten är internationella adoptioner till flera olika länder, bland annat Sverige. För att få en bild av omfattningen kan sägas att av de drygt 2000 adoptioner som genomfördes från Chile till Sverige mellan 1970- och 1990-talen ingår ungefär 100 i den chilenska brottsutredningen. Brottsutredningen i Chile har vare sig Sverige, Adoptionscentrum eller vår före detta medarbetare i fokus, utan är mycket mer övergripande än så. Det handlar om hur samhället såg ut, med bristande strukturer och resurser, och hur myndigheter och domstolar agerade. Läs hela artikeln här på adoptionscentrum.se Läs mer: Adoption eller surrogatmödraskap vid ofrivillig barnlöshet?

Surrogatmoderskap forbjudet i lag men inte i praktiken - Nordic Surrogacy

Surrogatmoderskap förbjudet i lag – men inte i praktiken?

Den oskrivna regeln mater semper certa est – det är alltid säkert vem som är mor – har länge dominerat den svenska rättsuppfattningen vad gäller moderskap. Möjligheterna att idag få barn genom surrogatarrangemang i utlandet har gjort att den rådande principen numera kan ge upphov till rättsligt komplexa situationer. Högsta domstolen (HD) har tidigare prövat frågan om fastställande av moderskap, och i början av året behandlades frågan om vårdnaden i ett liknande fall i förvaltningsrätten. – Problem uppkommer när svenskar vänder sig till andra länder som accepterar surrogatarrangemang. Barn kommer därmed till, vare sig vi vill eller inte, och deras intressen måste försvaras, säger Michael Bogdan, professor emeritus vid Lunds universitet. Läs hel artikeln på NorstedtsJuridik.se