Studie: IVF-barn har bättre livskvalitet - Nordic Surrogacy

Studie: IVF-barn har bättre livskvalitet

Den som fötts med hjälp av provrörsbefruktning (IVF) har bättre livskvalitet som vuxen än andra. Det visar den första studien som följt IVF-barn upp till 35 års ålder.  Det här är betryggande resultat både för de som har kommit till med hjälp av assisterad befruktning, och för de föräldrar som har gjort IVF för att få barn, säger Karin Hammarberg, som är forskare inom kvinnohälsa vid Monash-universitetet i Melbourne i Australien. I Sverige föds varje år ungefär 5 000 barn efter assisterad befruktning. Tidigare studier har visat att risken med provrörsbefruktning är låg för både kvinnan och barnet. Svensk forskning visar också att IVF-barnen mår lika bra fysiskt och psykiskt som andra när de är unga. Men eftersom de flesta IVF-barn fortfarande är relativt unga vet man mindre om deras hälsa och välbefinnande i vuxen ålder. Läs hela artikeln på DN.se Läs artikel om barn födda genom surrogatmödraskap

Stor brist pa donerade spermier - Nordic Surrogacy

Stor brist på donerade spermier

Just nu står ungefär 250 mottagare i kö vid reproduktionsmedicin i Huddinge för att få spermier donerade. Pandemin har gjort inflödet av nya donatorer nästintill obefintligt och nu är förhoppningen att få fler att donera, bland annat genom att öppna en filial i Solna i början på nästa år. – Det tror vi kommer öka tillgängligheten för människor som då inte behöver åka till Huddinge, säger Erik Edlund som är laboratoriechef vid Reproduktionsmedicin. Reproduktionsmedicin i Huddinge får in ungefär 50 donatorer om året – en siffra som skulle behöva fördubblas. Läs hela artikeln här på SVT nyheter  

Rättshjälpen beviljad att omfatta även DNA-analys - Nordic Surrogacy

Rättshjälpen beviljad att omfatta även DNA-analys

Ny information om DNA och fastställandet av faderskap i tingsrätten Vi har utökat våra ansökningar avseende rättshjälp på så sätt att vi idag också söker ersättning för kostnaden det inneburit att ta fram relevant bevisning. Det innebär att vi anser att rättshjälpen ska omfatta den kostnad föräldrarna har haft för att genomföra DNA-analys, som är kostsamt. Vi har prövat detta i ett mål hittills och då fått rättshjälpen beviljad att omfatta även DNA-analys. Det är något som gläder oss mycket då det är en självklar rättighet som staten är skyldig barnet – att få ett föräldraskap fastställt. Läs mer om juridiken i surrogatprocesser I videoklippet ovan berättar vår jurist Emma Dahlén om barnbidrag och föräldrapenning i samband med en surrogatprocess.