Barbro Westerholm: Driva HBTQI-frågor - Nordic Surrogacy

Barbro Westerholm: Driva HBTQI-frågor

Barbro Westerholm lämnar riksdagen i samband med årets val. På QX Opinion anger hon de kommande hbtqi-politiska reformerna och namnger tre Stockholms-politiker hon vill se invalda. Att som riksdagspolitiker driva HBTQI-frågor är som att springa maratonlopp. För att komma i mål krävs övertygelse, god kondition och tålamod. Utan det hade vi idag inte haft en könsneutralt äktenskap, inte möjlighet för enkönade par att adoptera och för lesbiska par att genomgå assisterad befruktning. Utan det hade inte heller kravet på sterilisering av personer som vill genomgå könskorrigering försvunnit Läs hela artikeln på QX.se

Var fjarde graviditet slutar i missfall - Nordic Surrogacy

Var fjärde graviditet slutar i missfall

Nativiteten i Finland är låg och politikerna vill att det ska födas fler barn. Ändå görs väldigt lite för att hjälpa dem som kämpar med att bli föräldrar. I dag sommarpratar Ville Niinistö om ofrivillig barnlöshet. Cirka 60 000 finländska par kämpar just nu med ofrivillig barnlöshet. Europaparlamentariker Ville Niinistö och hans fästmö Hennariikka är ett av de här paren. – Att se ett litet hjärta slå är fantastiskt. Om ljudet är påslaget på ultraljudsapparaten, kan man också höra det. Ett pickande hjärta som slår otroligt snabbt, säger Ville Niinistö. Han beskriver känslan som ett underverk. – Man känner också sitt eget hjärta slå. Först av rädsla, innan man vet om det lilla livet fortfarande är där. Sen av glädje, när man inser att det faktiskt är det. Läs hela artikeln på Yle.se    

Lat fler uppleva babylycka i Sverige - Nordic Surrogacy

Låt fler uppleva babylycka i Sverige

Barnens rättigheter och de födande kvinnornas väl måste vara i första rummet om Sverige ska tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. För allas rätt att bli föräldrar. Det är budskapet i den kampanj som Öppna Moderater, ungdomsförbundet MUF och partiets kvinnoförbund lanserade i samband med Stockholm Pride. Det är mer tillspetsat än den visserligen viktiga men vid det här laget rätt intetsägande parollen ”för allas rätt att älska vem de vill”. Genom att under Prideveckan tydligt ta ställning för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige lyfte M en känslig och kontroversiell fråga, som även splittrar HBTQ-rörelsen. Att öka acceptansen för alternativa familjebildningar är och har varit en viktig del av kampen för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Insikten att alla familjer inte är kärnfamiljer, med blodsband mellan en mamma, en pappa och barn är viktig. Kärleken kan vara lika stark ändå. Läs hela artikeln på Hallandsposten.se

Andersson lamnar regnbagsbarnen rattslosa - Nordic Surrogacy

Andersson lämnar regnbågsbarnen rättslösa

Värdgraviditeter utomlands har inneburit att en helt ny generation samkönade par haft möjlighet att bilda familj. Men tyvärr är rättsosäkerheten stor när det kommer till dessa barn, som i praktiken har samma rättigheter som papperslösa, skriver Barbro Westerholm, Robert Hannah och Carl Otto Engberg (L). De senaste decennierna har hbtqi-personer fått många rättigheter som tidigare generationer bara kunde drömma om. En av dessa är möjligheten att bilda familj. I dag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdmödraskap utomlands än via adoption. Värdgraviditeter utomlands har inneburit att en helt ny generation samkönade par haft möjlighet att bilda familj. Dessa barn är bland de mest önskade barnen i det svenska samhället. Men tyvärr är rättsosäkerheten stor när det kommer till dessa barns rättigheter. Barnen har i praktiken enbart samma rättigheter som papperslösa. Det är skälet till att Högsta domstolen fällde den svenska lagen i juni 2019. Istället för svensk lag tillämpade domstolen rätten till privatliv i Europakonventionen och Barnkonventionen för att besluta till barnets fördel och erkänna föräldraskapet. I beslutet framgår det att barnet i fråga har rätt till en vårdnadshavare och att Sverige behöver se över rättsläget på området eftersom barn har ett intresse av att skyndsamt få sina rättsliga föräldrar […]

Moderaterna lyfter frågan om surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Moderaterna lyfter frågan om surrogatmödraskap

Moderaterna vill göra surrogatmödraskap lagligt i Sverige. I en ny kampanj tillsammans med bland andra Öppna moderater och Moderatkvinnorna har man publicerat en video där flera kvinnliga M-politiker säger att de är villiga att bära och föda en annan persons barn. Men frågan splittrar övriga riksdagspartier. Moderaterna vill införa så kallat ”altruistiskt” surrogatmoderskap i Sverige, alltså surrogatmödraskap som bara sker på rent frivillig basis, och inte i utbyte mot pengar. Det har de varit för sedan 2019. I en ny kampanj kallad ”för allas rätt att bli föräldrar”, lanserar Moderata ungdomsförbundet och Moderatkvinnorna, tillsammans med Moderaternas hbtq-förbund Öppna moderater, en kampanj för att lyfta frågan. En av de kvinnor som figurerar i Öppna moderaters videokampanj och säger att hon är villig att vara surrogatmamma, är Petra Douhane, vice förbundsordförande för Öppna moderater. Läs hela artikeln på DN.se

Barn till varje pris - Nordic Surrogacy

Reportage om surrogtamödraskap

Barn till varje pris – Eduardo Afonso intervjuas om surrogatmödraskap i det här reportaget i Göteborgs Postens helgbilaga Två Dagar. ”Lånemammor”, en långvarig barnvakt eller ett utnyttjande av kvinnokroppen. Surrogatmödraskap är en kontroversiell metod, som ökar kraftigt trots att det inte är tillåtet inom svensk sjukvård. För familjen Rudbäck och deras surrogatmamma Christine har det varit en utmaning – som var värd allt. Läs hela artikeln på GP.se

Obegripligt beslut: Vill motverka hjalp av vardmamma utomlands - Nordic Surrogacy

Vill motverka hjälp av värdmamma utomlands

Allt fler svenska familjer tar hjälp av en värdmamma utomlands. Antalet barn som kommer till Sverige är numera klart fler än antalet adopterade barn. Trots säkra och etiska processer lanserar socialdemokratin nu en offensiv för att motverka att ofrivilligt barnlösa tar hjälp utomlands eller i Sverige i framtiden. Med ett penseldrag vill de skapa andra klassens barn, vilket särskilt kommer drabba många barn i regnbågsfamiljer, i Sverige. Det skriver Carl Otto Engberg, förbundsordförande för HBT-liberaler, Kim Nilsson, förbundsordförande för Öppna moderater och Claes Nyberg, ordförande för Centerpartiets HBT-nätverk i QX Opinion. Idag kommer fler barn till Sverige med hjälp av värdgraviditet utomlands än via adoption. (DN 202010) Köerna växer sig långa. För ofrivilligt barnlösa par oavsett sexuell läggning fyller värdgraviditeter en mycket central funktion. För hbtqi-personer har värdgraviditeter utomlands inneburit att en helt ny generation samkönade par haft möjlighet att bilda familj. I Sverige finns ännu inte möjligheten på ett reglerat och säkert sätt. Läs hela artikeln här på qx.se

NyhetsArtikel Corona nordic surrogacy

Kan coronavaccinet påverka fertiliteten hos kvinnor?

På sociala medier florerar det många rykten om att coronavaccinet kan ha en påverkan på kvinnors fertilitet. Grunden till påståendet sägs komma från en studie som gjordes på råttor. Läs mer här Svt.se

Nordic Surrogacy svarar på kritiken - Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy svarar på kritiken

Surrogatföretaget Nordic Surrogacy finns på plats under WorldPride i Malmö och Köpenhamn. ”Oetiskt” och ”ett fult politiskt utspel” enligt kritiska röster. VD:n Eduardo Afonso kommenterar. – Vi förstår absolut att det väcker många reaktioner, och därför är det också viktigt att ha all fakta och inte dra förhastade slutsatser. Vi vet av erfarenhet att vi har gjort stor skillnad för många ofrivilligt barnlösa. Läs hela artikeln här på qx.se

RFSL: Tillåt fler juridiska föräldrar - Nordic Surrogacy

RFSL: Tillåt fler juridiska föräldrar

Deidre Palacios, RFSL: Lagstiftningen har inte hängt med, den utgår ifrån att ett barn kan ha högst två viktiga vuxna med föräldraansvar. Barn med fler än två vuxna som tar föräldraansvar finns i alla typer av familjer. Men lagstiftningen har inte hängt med; den utgår ifrån att ett barn kan ha högst två föräldrar. Sverige behöver en lag som utgår ifrån barnets bästa och barnets behov. Ett barns band till en närstående vuxen ska inte vara beroende av vårdnadshavarnas goda vilja. Frågan om att barn har fler än två personer som tar föräldraansvar är bred. De här barnen finns i heterosexuella familjer och regnbågsfamiljer där föräldrarna separerat och träffat nya partners som tar föräldraansvar. De finns i regnbågsfamiljer där fler än två vuxna från början har valt att skaffa barn ihop. De finns i familjer där mor- och farföräldrar spelar en avgörande roll i barnets uppfostran och uppväxt. De finns i familjehem som har haft hand om ett barn sedan späda år. De finns i alla typer av familjer. Men lagstiftningen har inte hängt med, den utgår ifrån att ett barn kan ha högst två viktiga vuxna med föräldraansvar. Lagen tar inte hänsyn till att barn kan se fler personer […]