Fertilitetsläkare i Georgien - Intervju - Nordic Surrogacy

Fertilitetsläkare i Georgien – Intervju

Möt Dr. Natia Popkhadze – ledande fertilitetsläkare i Georgien. Dr. Natia är en av de mest erfarna IVF-specialisterna i Georgien och vi är stolta över vårt samarbete med Invitro Life. Hennes entusiasm och engagemang skapar förutsättningar en lyckad process och inleder en bra start på själva graviditeten! Vad är du mest stolt över i din praktik? Jag är stolt över den ömsesidiga kärleken och respekten mellan mig och mina patienter. Våra ömsesidiga relationer är inte begränsade till bara ett fåtal besök utan går alltid utöver det vanliga förhållandet mellan läkare och patient. På grund av vårt speicella verksamhetsområde spenderar vi mycket tid med varandra. Vi har ett gemensamt mål, vi kämpar tillsammans, vi är lyckliga tillsammans. Varför valde du att arbeta inom området reproduktionsmedicin? Yrket medicin, särskilt obstetrik och gynekologi, har alltid varit planen sedan barnsben på grund av min familjetradition. Jag är den fjärde generationen läkare i min familj. Just området reproduktionsmedicin omfamnade jag lite senare. Vad anser du vara dina speciella intresseområden inom reproduktionsmedicin? Varje område är intressant på sitt eget sätt: gynekologisk endokrinologi, assisterad reproduktionsteknologi, genetik, det går inte att välja. Vad är din prestation inom medicin? Varje friskt nyfött barn är en seger i kampen mot […]

Trans och ofrivillig barnlöshet - Nordic Surrogacy

Trans och ofrivillig barnlöshet

År 2013 avskaffades steriliseringskravet för transpersoner som vill ändra juridiskt kön. Det innebär att transpersoner sedan dess har större möjligheter att bli föräldrar genom att använda egna könsceller eller själv bli gravid. Begreppet förälder kan ha många innebörder, framförallt i regnbågsfamiljer. En förälder kan vara genetisk, biologisk eller/och juridisk förälder till ett eller flera barn. Man kan alltså vara alla dessa delar samtidigt men man kan också vara förälder ur en eller två av dessa olika aspekter. En genetisk förälder är den som har bidragit med könsceller (ägg eller spermier) för att ett barn ska bli till. En person som donerat spermier räknas alltså som genetisk förälder till det eller de barn som blir till med hjälp av hens spermier. En person kan även föda ett barn utan att vara dess genetiska förälder, om man har använt donerade ägg. Den som föder ett barn räknas alltid juridiskt som barnets biologiska förälder. Juridisk förälder är man om man i folkbokföringen är registrerad som förälder till barnet. I Sverige kan ett barn endast ha två juridiska föräldrar. En fjärde, och mycket viktig, aspekt av föräldraskap är det sociala föräldraskapet. Alltså att man tar föräldraansvar för ett barn, ser till att barnet får […]

Stor brist pa donerade spermier - Nordic Surrogacy

Stor brist på donerade spermier

Just nu står ungefär 250 mottagare i kö vid reproduktionsmedicin i Huddinge för att få spermier donerade. Pandemin har gjort inflödet av nya donatorer nästintill obefintligt och nu är förhoppningen att få fler att donera, bland annat genom att öppna en filial i Solna i början på nästa år. – Det tror vi kommer öka tillgängligheten för människor som då inte behöver åka till Huddinge, säger Erik Edlund som är laboratoriechef vid Reproduktionsmedicin. Reproduktionsmedicin i Huddinge får in ungefär 50 donatorer om året – en siffra som skulle behöva fördubblas. Läs hela artikeln här på SVT nyheter  

Inte bara bristen på ägg har betydelse - Nordic Surrogacy

Inte bara bristen på ägg har betydelse

Att frysa ner sina ägg har blivit en allt vanligare lösning för kvinnor som vill skjuta upp sitt barnafödande. Men äggfrysning är ingen garanti för att bli förälder, skriver DN:s medicinreporter Anna Bratt. Om man frågar unga kvinnor och män i dag om deras framtidsplaner är det många som vill ha barn. Men de vill vänta. Helst tills de är 30-35-årsåldern, och då ska minst två barn komma i rask takt. Först vill de utbilda sig, kanske resa, skaffa ett bra jobb och stabil ekonomi, hitta rätt partner och ha en passande bostad. Men alla väljer inte frivilligt att vänta. Det är många bitar som ska falla på plats. Det är troligen bäst att plocka ut ägg senast i 30-35-årsåldern Många delar nog erfarenheten att skolan lär ut allt om hur man inte blir gravid. Att det kan bli svårt att få barn redan efter 30 är det få som talar om. Tidigt klimakterium känner långt ifrån alla till. Okunskap om ålderns betydelse för den egna kroppens fruktsamhet kan leda till att många inte får det barn de så gärna vill ha. Läs hela artikeln här på dn.se  

Allt fler kvinnor vill kunna frysa sina ägg - Nordic Surrogacy

Allt fler kvinnor vill kunna frysa sina ägg

Fertilitetsindustrin växer och allt fler kvinnor fryser in sina ägg för att vänta in en partner eller satsa på karriären. I USA betalar företagen äggfrysningarna, och i Sverige har nedfrysningen blivit en löneförmån. Men vem tjänar på den växande trenden? – Kvinnor ska inte behöva ändra på sina kroppar för att anpassa sig till arbetslivet. Jag tycker diskussionen skaver litegrann, säger Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. I USA började trenden redan 2009. Att frysa in ägg lanserades som det nya p-pillret. Kvinnor skulle kunna styra över sin egen fertilitet. Techbolagen i Silicon Valley började betala för sina anställdas äggfrysningar. I Sverige öppnades den första kliniken för vitrifiering – som möjliggör snabbnedfrysning av ägg och spermier – år 2011 och sedan dess erbjuder allt fler privata aktörer alternativet. Tidigare användes äggfrysning endast vid sjukdomsfall som hotade fertiliteten. Läs hela artikeln här på dn.se

Fryste ägg blev gravid mot alla odds - Nordic Surrogacy

Fryste ägg och blev gravid mot alla odds

Det började med en knöl i bröstet och slutade med en bebis i magen – mot alla odds. 2017 drabbades Sara Lagerholm, då 37 år, av bröstcancer. I samband med behandling mot tumören erbjöds hon att frysa ner ägg. Trots små chanser blev Sara gravid.  – Läkaren frågade om vi ville ha fler barn, och vi satt där som två frågetecken, säger hon om det svåra beslutet.  Våren 2017 var det mycket som hände i Sara Lagerholms liv. Hon skulle precis börja jobba efter att ha varit mammaledig. Familjen som bor i Anderslöv i Trelleborg återgick till vardagslivet med allt vad det innebar men mitt i allt fick Sara ont i ena bröstet. Det första Sara och henens man fick veta när de senare togs emot på bröstmottagningen var att hon hade fått förkalkningar i hela bröstet men att det inte rörde sig om cancer. De kände sig lättad trotts att förkalkningarna innebar att hela bröstet behövde opereras bort. – Det var en sorg i sig, men jag klamrade mig fast vid att det ju i alla fall inte var bröstcancer. Operationen genomfördes och samtidigt undersökte man lymfkörtlar i armhålan för att se om det var någonting mer som var fel. […]

Felicia och Saga använder dubbel äggdonation - Nordic Surrogacy

Felicia och Saga använder dubbel äggdonation

Lagen om assisterad befruktning ändrades i början av 2019. Västeråsparet Saga och Felicia Wahlström tänker utnyttja den nya möjligheten att skaffa barn med hjälp av donerade ägg och spermier. De hoppas bli gravida i februari – med Felicias befruktade ägg i Sagas livmoder. – Genom att dela ägg känns det som att vi båda blir delaktiga i graviditeten på ett annat sätt än genom exempelvis IVF, säger Felicia. Behandlingen då man använder sig av både donerade ägg och spermier kallas för dubbeldonation. Det har blivit ett populärt alternativ för de som vill bli gravida men saknar fungerande spermier och ägg. Men att göra som Saga och Felicia gör, att donera till varandra trots att de har fungerande ägg, är väldigt ovanligt. Läs hela artikeln här på svt.se

Janne och Wesley väntar barn via surrogatgraviditet

Janne och Wesley väntar barn via surrogatgraviditet

Det är på dagen nästa exakt ett år sedan som äkta paret Wesley och Janne Mills Eskonen reste till USA för att bli med barn. Går allt som planerat reser de i början av december till USA där deras blivande baby föds av en surrogatmamma som nu är i fjärde månaden. Sara, kvinnan som bär barnet, är gift med Wesleys bror och kommer således att bli barnets faster. Att vägen till barn skulle gå via surrogatmödraskap var inget självklart val. Efter parets bröllop 2015 undersökte de först möjligheterna till adoption. Det visade sig att bara Colombia och Sydafrika tillät adoption till samkönade par i Sverige. Det året hade det bara adopterats fyra barn från Sydafrika. – Och villkoret för att få ett barn från Colombia var att en av parterna hade biologiska band till landet. Tyvärr kändes adoption ganska snabbt som ett icke-alternativ, säger Janne. Hur ställer hon sig själv till att hon ska lämna bort barnet efter sin graviditet? – Hon är tydlig med att hon saknar biologiska band till barnet och att hon gör det här för vår skull. Dessutom har hon hela tiden varit klar över att hon inte vill ha fler barn. Vi har alla suttit […]

SVT.se - Åldern är viktig vid eggfrysning - Nordic Surrogacy

Åldern är väsentlig vid äggfrysning

Ju senare du fryser ner dina ägg – desto mindre chans att bli gravid när äggen sätts in. Det säger Outi Hovatta, som är professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet.