”Behövs en saklig debatt om surrogatmödraskap”

Dagens Samhälle - Behövs en saklig debatt om surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

”Behövs en saklig debatt om surrogatmödraskap”
Det behövs en saklig och sansad debatt i denna fråga. En rad myter och direkt felaktiga påståenden sprids av organisationer som vill förbjuda surrogatmödraskap. Det har bland annat påståtts att forskning skulle visa att tillåtande av altruistiskt surrogatmödraskap skulle öka förekomsten av kommersiellt surrogatmödraskap. Någon sådan forskning existerar inte överhuvudtaget.