Barnlängtan större än längtan efter partner

Barnlängtan större än längtan efter partner - Nordic Surrogacy

Hur svenskar väljer att bilda familj befinner sig i snabb förändring. Inte minst på grund av att fler ensamstående kvinnor väljer att skaffa barn på egen hand genom spermie- eller embryodonation i Sverige eller utomlands.

Vad gör det med ett samhälle när allt fler kvinnor väljer den här vägen? Och hur kan vården och andra samhällsinstanser möta dessa familjers behov? Det är några av de frågor som forskarna bakom studien ”Familjebildning i förändring: ensamstående kvinnor som genomgår fertilitetsbehandling söker svar på.

Läs helan artikeln på DN.se