Barnbidrag och föräldrapenning i samband med surrogatmödraskap

Barnbidrag och föräldrapenning i samband med en surrogatprocess. En fråga som är ofta ställd i en surrogatprocess är när föräldrarna har rätt till föräldrapenning och barnbidrag. Se filmen här som beskriver hur det går till.