Reportage om surrogtamödraskap

Barn till varje pris - Nordic Surrogacy

Barn till varje pris – Eduardo Afonso intervjuas om surrogatmödraskap i det här reportaget i Göteborgs Postens helgbilaga Två Dagar.

”Lånemammor”, en långvarig barnvakt eller ett utnyttjande av kvinnokroppen. Surrogatmödraskap är en kontroversiell metod, som ökar kraftigt trots att det inte är tillåtet inom svensk sjukvård. För familjen Rudbäck och deras surrogatmamma Christine har det varit en utmaning – som var värd allt.

Läs hela artikeln på GP.se