IVF: Barn med dna från tre personer har fötts

Barn med dna från tre personer har fötts - Nordic Surrogacy

Barn vars dna har förändrats för att undvika ärftliga sjukdomar har fötts i Storbritannien. Barnen har gener från en man och två kvinnor. Sedan 2015 är det tillåtet i Storbritannien att utföra provrörsbefruktning (IVF) där mammans mitokondrier byts ut mot friska mitokondrier från en donator.

Mitokondrierna brukar beskrivas som ett slags kraftverk inuti kroppens celler. Det finns en ett antal sjukdomar, varav vissa är dödliga, som orsakas av ärftliga mutationer i mitokondrierna. Runt en på 5 000 som föds i Sverige uppskattas ha risk att utveckla en sådan sjukdom under livet.

Läs hela artikeln på DN.se