Antalet donerade ägg och spermier är för få

Antalet donerade agg och spermier ar for fa Nordic Surrogacy

Det är minst sagt anmärkningsvärt att kritiken riktas mot oss och inte mot nationellt håll eller mot våra grannregioner, där Anna-Lena Hogerud (S) också har väldigt mycket att säga till om i hennes roll som vice ordförande för Sveriges kommuner och regioners sjukvårdsdelegation.

Än mer anmärkningsvärt är att i debattartikeln försöker skribenten få det att framstå som att ingenting görs i frågan. Låt oss därför tala klarspråk: ofrivillig barnlöshet är en viktig fråga och ingen ska behöva vara ofrivilligt barnlös.

För det första: väntetiderna till assisterad befruktning har ökat under de senaste åren, när det gäller spermadonatorer från åtta månader till 15 -17 månader. Jämfört med 2019 har även antalet donatorer minskat, främst gäller det spermadonatorer.

Läs mer här på kristianstadsbladet.se