Allt fler kvinnor vill kunna frysa sina ägg

Allt fler kvinnor vill kunna frysa sina ägg - Nordic Surrogacy

Fertilitetsindustrin växer och allt fler kvinnor fryser in sina ägg för att vänta in en partner eller satsa på karriären.

I USA betalar företagen äggfrysningarna, och i Sverige har nedfrysningen blivit en löneförmån.

Men vem tjänar på den växande trenden?

– Kvinnor ska inte behöva ändra på sina kroppar för att anpassa sig till arbetslivet. Jag tycker diskussionen skaver litegrann, säger Lena Abrahamsson, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

I USA började trenden redan 2009. Att frysa in ägg lanserades som det nya p-pillret. Kvinnor skulle kunna styra över sin egen fertilitet. Techbolagen i Silicon Valley började betala för sina anställdas äggfrysningar.

I Sverige öppnades den första kliniken för vitrifiering – som möjliggör snabbnedfrysning av ägg och spermier – år 2011 och sedan dess erbjuder allt fler privata aktörer alternativet. Tidigare användes äggfrysning endast vid sjukdomsfall som hotade fertiliteten.

Läs hela artikeln här på dn.se