Allt fler använder sig av surrogatmödraskap

Allt fler använder sig av surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Den politiska debatten om surrogatmödraskap har fått ny kraft när alltfler använder sig av möjligheten. Men frågan splittrar de politiska partierna.

För första gången var antalet barn som kom till svenska familjer med hjälp av en surrogatmamma förra året större än antalet barn som kom hit genom adoption. Men än är det inte möjligt för en kvinna i Sverige att bli surrogatmamma på hemmaplan.

När frågan om att tillåta surrogatmödraskap i Sverige behandlas i riksdagen i juni 2018 röstade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna mot förslaget. Centern, Liberalerna och Moderaterna var för. Argumenten nedan är ett urval av dem som framfördes i riksdagsdebatten.

Argument för surrogatmödraskap

Jenny Petersson (M): ”Vi som har lyssnat till eller på något annat sätt tagit del av ofrivilligt barnlösa pars berättelser vet att de vittnar om en känsla av misslyckande och tomhet. Även ensamstående kvinnor och män kan uppleva denna stora barnlängtan. (…)Men tyvärr finns varken förslag eller reformer på plats för altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige.”

Läs hela artikeln här på Ystads Allehanda och argumenten för och mot surrogatmödraskap