Äggdonation och spermiedonation – behövs fler etniciteter

NyhetsArtikel Stort intresse for att bli agg och spermiedonator – men vi behover fler etniciteter Nordic SurrogacyDenna vecka inleds donationsveckan, en årligt återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Syftet är att få fler att ta ställning till donation. Livio Egg and Sperm Bank, som är nordens första privata ägg- och spermiebank, passar denna vecka på att uppmärksamma en lite hemlig donationsverksamhet. 

Fortfarande är tillgången på donerade ägg eller spermier i Sverige mindre än efterförfrågan, något som tyvärr kan leda till att fertilitetsbehandlingar omöjliggörs. Patienterna riskerar att hamna över den tillåtna åldersgränsen för donationsbehandling när de väl kommit fram i kön. Livio Egg and Sperm Bank etablerades för snart 3 år sedan med målsättningen att rekrytera ägg- och spermiedonatorer för att minska de långa väntetiderna.

Läs hela artikeln här på cision.com