Adoptionscentrum: Välkomnar en oberoende utredning

Adoptionscentrum Välkomnar en oberoende utredning - Nordic Surrogacy

Svenska Adoptionscentrum uppger att de granskat all dokumentation från de chilenska adoptionerna – och kan inte se att några fel har begåtts.

Men föreningen samarbetar med brottsutredningen i Chile.

– Vi skulle välkomna en svensk oberoende utredning, säger verksamhetschefen Kerstin Gedung.

När chilenska medier avslöjade oegentligheter kring landets adoptioner 2017, riktades ljuset mot Adoptionscentrums ombud i landet i över 20 år. Hon svarade med att, via sin advokat, skicka en stämningsansökan till tv-bolaget för förtal.

Kerstin Gedung, verksamhetschef på Adoptionscentrum – som var den svenska kvinnans uppdragsgivare – säger att föreningen samarbetar med den chilenska brottsutredningen. Representanter för föreningen har träffat utredare och ansvariga ministrar i Chile.

I ett dokument från 1975, som DN har läst, visste inte föreningen hur ombudet gjorde barn tillgängliga för adoption. En medarbetare på Adoptionscentrums huvudkontor i Stockholm skriver till Sveriges ambassad i Santiago att föreningen aldrig har fått klart för sig ”HUR hon (ombudet) arbetat och under vilka former hon har fått ta emot barnen. Vi har bara, för att uttrycka det drastiskt, tackat och tagit emot”.

Kerstin Gedung har sett brevet.

– Jag kan inte spekulera i vad en medarbetare hos oss menade när hon skrev den frasen. Men jag vet att vi åkte på kontrollresor i Chile, det gjorde även tillsynsmyndigheten. Vi visste hur vår medarbetare arbetade och en polisutredning kom fram till att inga fel var begångna, säger hon.

Även 2003 kom åter anklagelser mot Adoptionscentrums verksamhet. Två chilenska journaliststudenter avslöjade barnstölder som kunde kopplas till föreningens ombud i Chile.

Adoptionscentrum nämner specifikt två personer som ombudets närmaste kontakter i Chile – båda ingår i dag i den chilenska brottsutredningen. Den ena misstänks ha registrerat hundratals barn, som senare visat sig vara stulna, på sin dåvarande adress i centrala Santiago. Den andra misstänks för att ha övertygat fattiga föräldrar att lämna sina barn till dagbarnvård, varifrån de blivit bortrövade.

Läs hela artikeln här på dn.se

Läs mer: Adoption eller surrogatmödraskap vid ofrivillig barnlöshet?

Du behöver godkänna statistik och marknadsföringscookies för att se denna video.