27 miljöpartister: Att tillåta altruistiskt värdmödraskap självklart för oss som gröna feminister

27 miljöpartister -Att tillåta altruistiskt värdmödraskap självklart för oss som gröna feminister - Tammuz Nordic Surrogacy

Aftonbladet Debatt: MP måste säga ja till värdmödraskap

Miljöpartiet, som är ett feministiskt parti grundat bland annat för solidaritet med andra människor, bör ta ställning för altruistiskt värdmödraskap i Sverige. Alternativet till att inte införa altruistiskt värdmödraskap är att dagens situation, där både föräldrar och värdmödrar tvingas åka utomlands, fortsätter.

Den här veckan har Miljöpartiet kongress och ska ta ställning till frågan om altruistiskt värdmödraskap, det vill säga när en kvinna utan ersättning hjälper de som på egen hand inte kan bära ett barn.

Det är en självklarhet för oss som gröna feminister att ta ställning för att det ska införas en reglering som tillåter altruistiskt värdmödraskap i Sverige. Kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp. Kvinnans rätt gäller vid abort liksom samtycke till sex – och bör även gälla i frågan om värdmödraskap.

Vem blir värdmamma – surrogatmamma och varför?

Tyvärr finns ett motstånd mot reglering, även i Miljöpartiet. Det hävdas felaktigt att en reglering av värdmödraskap innebär ett hot mot kvinnans ställning i samhället och flera andra missvisande påståenden förekommer.

Diskussionen kring värdmödraskap har fokuserat mycket på risken att värdmodern ångrar sig efter födseln. Erfarenheter från bland annat Storbritannien visar att denna risk i praktiken är obefintlig och uppkomna situationer kan regleras i förväg.
I Sverige tillåter vi redan i dag ägg- och spermiedonation som innebär att man kan avsäga sig ett genetiskt föräldraskap till förmån för någon annan. Det finns ingen anledning att tro att värdmödraskap behöver vara mer komplicerat.

Läs hela debattartikeln på Aftonbladet.se