FriaTidningar - Skapar debatt om surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

FriaTidningar – Skapar detbatt om surrogatmödraskap

Genom en surrogatmamma uppfylldes deras önskan om att skaffa barn Möjligheten till surrogatmödraskap ser olika ut i olika delar av världen och det är inte tillåtet i varken Sverige eller Frankrike. Ofta är det politiker som framför de starkaste tankarna, och Håkan tror att det i de flesta fall handlar om människor som själva aldrig stött på några liknande problem, och som kanske fått barn den vanliga vägen. I Håkan Lindgrens nya roman Moscow Baby får vi följa fransmannen Victor och svensken Jacob och deras liv i Paris innerstad. När de bestämmer sig för att skaffa barn tillsammans ställs de inför en stor utmaning, i Frankrike är det inte tillåtet för samkönade par att adoptera och att flytta till Sverige går inte. Via kontakter på internet får de upp ögonen för möjligheten att försöka med en surrogatmamma – i Moskva. Läs hela artikeln i FriaTidningar här

Dala-Demokraten Debatt - Öppna Moderater - Tillåt surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Debatt: Öppna Moderater: Tillåt surrogatmödraskap

Tillåt altruistisk surrogatmödraskap säger Moderater Surrogatmödraskap är en fråga som fått ny aktualitet i debatten den senaste tiden. Det innebär att en kvinna bär ett barn till någon annan och är något som finns och fungerar väl i en rad välutvecklade länder som på många sätt liknar Sverige som Nederländerna, Storbritannien, USA och Israel.   Redan idag finns det en bit över 300 barn i Sverige som tillkommit genom surrogat. Det finns goda erfarenheter att ta del av och det finns fakta och seriös forskning från länder som länge jobbat med detta att det fungerar.   Läs hela debattinlägget på DALA-DEMOKRATEN här