Många osanningar i debatten om surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Många osanningar i debatten om surrogatmödraskap

Många osanningar i debatten om surrogatmödraskap ”Surrogatmödrarna som vi representerar gör detta av egen fri vilja.” skriver debattörerna som själva är knutna kring surrogatindustrin.   Intresset för möjligheten att komma ur ofrivillig barnlöshet genom så kallat surrogatmödraskap har ökat rejält de senaste åren i Sverige.   Det har också därmed helt naturligt satt fart på en engagerad debatt i ämnet. Och debatten och diskussionerna är bra då möjlig­heten självklart ställer en del frågor på sin spets och utmanar principer, konventioner och många känslor.   Men för att en fortsatt debatt ska leda oss någonstans måste den vara saklig och tydligt visa vad som är sant, vad som är falskt och vad som är påståenden utifrån okunskap, ren ideologi eller emotion.   Då vi sen några år engagerat oss djupt i att utveckla möjligheten i Sverige vill vi här passa på att bemöta och kommentera några påståenden som inte kan stå oemotsagda då de inte är korrekta men däremot starkt vinklade och förenklande.   1. Surrogatmödraskap ­handlar bara om en växande handel med kvinnor och barn!   Surrogatmödrar är inte per automatik offer. I vår värld är det avgörande att deras beslut inte är resultatet av påtryckningar och tvång och ej heller […]

De skaffade barn via surrogatarrangemang utomlands

Göteborgs-Posten: De skaffade barn via surrogatarrangemang utomlands

Många svenskar kämpar med ofrivillig barnlöshet. En del väljer att resa utomlands för att få hjälp av en surrogatmoder. Göteborgs-Posten har träffat två av dem. – Våra barn var väldigt efterlängtade, säger Anna Kullendorff, som fått barn i Indien och Ukraina via surrogatmamma. Läs inlägget i Göteborgs-Posten här

Debatt om surrogatmödraskap i TV4

Debatt i TV4: Rätt eller fel med surrogatmödraskap?

I flera länder är surrogatmödraskap illegalt, bland annat i Frankrike och Ryssland. Förra året lades en utredning om surrogatmödraskap fram i Sverige. I januari 2018 ska riksdagen fatta beslut om det. Hör debatt mellan Clara Berglund, Sveriges Kvinnolobby, som är emot surrogatmödraskap, och Anna Kullendorff, Föreningen för surrogatmödraskap som är för. Se debatten om surrogatmödraskap här

SVT.se - Eduardo blev pappa via surrogat - Nordic Surrogacy

Eduardo blev pappa via surrogat

Eduardo blev pappa via surrogat Varje år tar ett antal svenskar hjälp av en surrogatmoder för att få barn. Eduardo Afonso är en av dem som valt att skaffa barn på det sättet. – Att se mina små barn för första gången var en överväldigande känsla, berättar han för SVT Nyheter.   Läs hela artikeln på SVT.se här

Mitti - Surrogatförmedling på Söder väcker känslor - Nordic Surrogacy

Surrogatförmedling på Söder väcker känslor

Surrogatförmedling på Söder väcker känslor Ett år efter att Sveriges första förmedling av surrogatmödrar startade väntar ett 40-tal personer på att få en annan kvinnas hjälp med att föda deras barn. En efterlängtad utväg för barnlösa. Läs hela artikeln på Mitti.se här