Dagens Samhälle - Behövs en saklig debatt om surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

”Behövs en saklig debatt om surrogatmödraskap”

”Behövs en saklig debatt om surrogatmödraskap” Det behövs en saklig och sansad debatt i denna fråga. En rad myter och direkt felaktiga påståenden sprids av organisationer som vill förbjuda surrogatmödraskap. Det har bland annat påståtts att forskning skulle visa att tillåtande av altruistiskt surrogatmödraskap skulle öka förekomsten av kommersiellt surrogatmödraskap. Någon sådan forskning existerar inte överhuvudtaget. Läs hela debattinlägget på Dagens Samhälle

GP - Kvinnor kan besluta själva om de vill bära någons barn - Nordic Surrogacy

GP: Kvinnor kan besluta själva om de vill bära någons barn

Kvinnor kan besluta själva om de vill bära någons barn Kvinnliga läkares förening sprider myter om farorna med att tillåta surrogatmödraskap. Självklart ska vi reglera noggrant och se på de länder där det finns goda erfarenheter. Och självklart måste man låta kvinnor som vill göra detta få bestämma själva, skriver bland annat Teres Rustas på Föreningen för surrogatmödraskap. Läs hela debattartikeln på Göteborgs-Posten här