Över 10 000 ägg- & spermiedonatorer

10 000 ägg spermiedonatorer ansökningar - Nordic SurrogacySedan Livio Egg and Sperm Bank startades 2019 har fler än 10 000 personer ansökt om att bli ägg- eller spermiedonatorer i syfte att hjälpa någon att bilda en efterlängtad familj. Donationen är alltid altruistisk, det vill säga att den ska vara i syfte att hjälpa någon annan och inte ett sätt att tjäna pengar eller andra egna syften.

Trots det stora intresset behövs mer kunskap kring denna lite osynliga donationsverksamhet. I Sverige har lagändringar de senaste åren inneburit att helt nya patientgrupper söker vård inom landet och slipper genomföra sin behandling utomlands.

Läs mer på LIVIO.se