Vår historie – Tammuz Family

 

Vår historie – Tammuz Family

Doron Mamet-Meged, grunnleggeren av Tammuz Family, øverst til venstre med resten av teamet i Tel Aviv.

Tammuz ble grunnlagt i Tel-Aviv i 2008 av Doron Mamet-Meged, far til Talia og Matan. Det var erfaringen fra surrogatprosessen som han og partneren opplevde, som formet visjonen om surrogatløsninger tilgjengelige for dem som nærer en lengsel etter en familie.

Slik forteller Doron om sin reise og surrogatprosess

«For noen år siden var vi i en posisjon som ligner på din.

Vi ønsket å få barn. Vi ønsket oss så inderlig et barn. men vi kunne ikke få barn på vanlig vis. Etter grundige undersøkelser besluttet vi, min partner og jeg, å foreta en surrogatprosess i USA.

Underveis lærte jeg en rekke ting.

Jeg lærte at det finnes mange par og individer som drømmer om spedbarn og å bli foreldre, men ganske enkelt ikke har penger nok til å finansiere prosessen. Jeg lærte også at midt i prosessen kjenner man seg rådvill og ensom – det er en komplisert prosess medisinsk, juridisk og følelsesmessig. Hver avgjørelse kan være skjebnesvanger, og man må forholde seg til utenlandske leger, laboratorier og advokater, samt utenlandske myndigheter og fremmede språk.

Jeg bestemte meg for å gjøre noe med dette – jeg forlot sjefsjobben min for å gi en hjelpende hånd til dem som drømmer om å bli foreldre, og å vise dem veien. Vi utelukker ikke noen på grunnlag av religion, rase, kjønn eller seksuell legning. Og vi jobber alltid i henhold til lovene i de landene der vi virker.

Vi er her for å føre deg langs den enkleste, kjappeste, sikreste og ikke minst mest økonomisk gunstige veien. Du fortsetter å drømme om barn, og vi vil sørge for at det skjer.»

Doron, far til Talia og Matan
Tammuz International