Unge Høyre: Ja til surrogati og eggdonasjon

Unge Høyre - Ja til surrogati og eggdonasjon - Nordic Surrogacy

Unge Høyre mener surrogati og eggdonasjon bør tillates i Norge.

Surrogati

Surrogati burde være en reell løsning for personer som vil ha barn, men ikke kan få det. Det er en kjent sak at det allerede finnes personer i Norge som reiser til andre land for å få båret frem eget barn, ved å bruke en annen kvinne. Dette burde ikke være ulovlig. Å nekte voksne mennesker retten til det mange vil karakterisere som en naturlig del av livet, nemlig å bli foreldre er ikke riktig. Så lenge surrogati kan oppleves som positivt for begge parter, (kvinnen som bærer barnet, og foreldrene), er det ingen grunn til å opprettholde forbudet.

Enkelte mener det er unødvendig med surrogati, fordi man heller bør adoptere. Det finnes naturlig nok mange barn i andre land som trenger et hjem. Likevel er det slik at det er ventelister også på adoptivbarn. For det andre er ikke surrogati en erstatning for adopsjon. Det er et tilbud for mennesker som ønsker å videreføre sitt genetiske materiale, uten at de evner å bære frem barn selv.

Et argument mot surrogati har vært at dette kan skape situasjoner der kvinnen bruker surrogati mot egen vilje, for å dekke sine økonomiske og materielle behov. Det er en forutsetning at kvinnen gjør dette av egen fri vilje. Selvfølgelig vil dette måtte reguleres slik at det stilles strenge krav, ikke bare til foreldre, men også til surrogatmødrene. Da vil vi være sikre på at begge parter kan gå inn i en slik avtale uten at noen parter sitter igjen med skjegget i postkassa, eller gjør det mot sin vilje. Med alle disse faktorene tatt i betraktning kan det derfor åpnes for surrogati i Norge.

Eggdonasjon

Siden 1930 har det vært mulig for barnløse par i Norge å få assistert befruktning ved hjelp av sæddonasjon. I 1984 ble kom det første barnet født ved hjelp av eggdonasjon til verden. Den norske bioteknologiloven forbyr eggdonasjon, men eggdonasjon er tillatt i minst 22 europeiske land, inkludert Sverige, Danmark, Finland og Island.

Les Mathias Willassen Hanssen inlegg her