Skal surrogati også bli lovlig?

Skal surrogati også bli lovlig - Nordic Surrogacy

I løpet av den siste stortingsperioden har vi sett en omfattende liberalisering av bioteknologiloven, med innføring av blant annet screening av fostre og legalisering av eggdonasjon. Skal noe av dette reverseres, eller skal vi ta flere steg i retning av et sorteringssamfunn? Skal surrogati også bli lovlig?

Rødt:
Vil sikre gjennomføring av tilbudet om tidlig ultralyd og NIPT-test, for å oppnå færre senaborter. Sier nei til kommersiell eggdonasjon, men ja til altruistisk eggdonasjon. Sier nei til surrogati, og vil også forby nordmenn å benytte surrogati i utlandet.

Senterpartiet:
Mener at bioteknologi og genteknologi må møtes med en holdning om at alle mennesker har rett til liv, uavhengig av utviklingsmuligheter og evner. Har imidlertid ikke erklært omkamp om liberaliseringene som er gjort. Vil være restriktive når det gjelder genteknologi, og sier nei til bruk av befruktede egg, fostervev og aborterte fostre i forskning. Sier nei til surrogati.

Les hele artikkelen her idag.no