Nye babyer til Norge etter surrogati i USA hver måned

Annenhver uke kommer en ny baby til Norge etter surrogati i USA - Nordic Surrogacy

Minst én million kroner koster det å få en surrogatmor i USA til å bære frem en baby.

Prisen ser ikke ut til å skremme nordmenn fra å realisere babydrømmen ved hjelp av surrogati.

Antallet surrogati-saker på de norske utenriksstasjonene i USA har økt jevnt de siste årene, viser tall Aftenposten har hentet inn fra de norske generalkonsulatene i New York, Houston og San Francisco.

Å få barn ved hjelp av surrogatmor i Norge er ikke tillatt, men det norske forbudet rammer ikke nordmenn som reiser utenlands for surrogati.

Må møte personlig med surrogatmoren
Den norske ambassaden i Washington har ikke noen samlet oversikt over hvor mange nordmenn som drar til USA for å benytte seg av surrogati, men menn som skal etablere farskap må innom en utenriksstasjon.

– Vi sjekker, kopierer og bekrefter ID samt at vi tar DNA-prøve av far og barn. Far må signere erklæring om farskap som surrogaten også må signere, sier Bjelland.

Om surrogatmoren er gift, må også ektefellen møte og frasi seg farskapet.

Les mer på Aftenposten.no