KrF-program varsler omkamp om eggdonasjon

KrF program varsler omkamp om eggdonasjon Nordic Surrogacy

I kulissene kjempet KrF til siste slutt mot endringene i bioteknologiloven i vår. Men til sist overkjørte Ap, SV og Frp regjeringspartiene og sikret flertall for historiske liberaliseringer.

Nå kan KrF komme til å ta omkamp i neste stortingsperiode. Det ble klart da partiets programkomité la fram sitt utkast til nytt partiprogram onsdag.

KrF vil reversere eggdonasjon

Hvis utkastet blir vedtatt på landsmøtet til våren, vil KrF gå inn for å:

• Forby eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Det ble tillatt 1. juli i år.

• Stanse innføringen av tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide.

• Heve aldersgrensen for å ha krav på tilbud om fosterdiagnostikk fra 35 til 38 år igjen.

• Forby den omstridte NIPT-testen, bortsett fra for kvinner med krav på tilbud om fosterdiagnostikk.

– Vi mener den gamle bioteknologiloven var god. Den åpnet for å ta i bruk god teknologi, men sikret samtidig et samfunn med plass til alle, at teknologien ikke kom i konflikt med menneskeverdet, sier Lunde.

les hele artikkelen her: vl.no