IVF: Gutt født med DNA fra to kvinner og én mann

IVF - assistert befruktning - prøverørsbefruktning - Nordic Surrogacy

Aftenposten: En ny, kontroversiell metode for assistert befruktning er utviklet for å unngå alvorlig sykdom.

En frisk, nyfødt gutt i Hellas har skapt overskrifter i internasjonale medier. Den nesten tre kilo tunge gutten er blitt til ved såkalt mitokondriedonasjon, hvor man bruker egg fra mor, sæd fra far og et donoregg fra en annen kvinne.

Teknologien er under utvikling som en hjelp til kvinner med høy risiko for å få barn med alvorlige mitokondriesykdommer. Metoden har skapt mye mediedebatt fordi barnet vil ha noe DNA fra to kvinner og én mann.

Les mer: IVF – prøverørsbefruktning i surrogatprosessen

«Three parent baby»

Metoden har derfor fått navnet «three parent baby». Flere fagpersoner har imidlertid uttalt at det er en avsporing av debatten. De peker på at DNA som kommer fra donorkvinnen vil være mindre enn 0,2 prosent av barnets DNA, ettersom det er 37 gener i mitokondriene versus 21 000 gener i kjernen.
I forskningsmiljøene mener derfor majoriteten at å få mitokondrier fra en annen kvinne ikke vil påvirke utviklingen til barnet.

Les hele saken på Aftenposten.no

Les også mer om assistert befruktning på Bioteknologirådet

Illustrasjonen nedenfor: Elisabeth Gråbøl-Undersrud/Bioteknologirådet. CC BY-NC-ND 4.0.

Mitokondriedonasjon med ubefruktede egg:

  1. Kjernen fra mors egg tas ut og resten av egget kastes.
  2. Donorkjernen kastes.
  3. Kjernen fra mors egg overføres til det kjerneløse donoregget.
  4. Egget med kjerne fra mor og friske mitokondrier fra donorkvinnen brukes til assistert befruktning.