Hun er en av få som donerte sine egne egg

Eggdonasjon - Nordic Surrogacy

Trebarnsmoren Bea (30) er en av få som har valgt å donere sine egne egg. Men skal man dekke behovet, må langt flere gjøre det samme. Det har vært lov til å donere egg i Norge siden endringene i bioteknologiloven trådte i kraft 1. januar 2021. Likevel har svært få gjort det. Bea Kristiansen er derimot én av dem som har valgt å donere. Grunnen mener hun er enkel:– Først og fremst er det fordi jeg vil hjelpe andre familier å få barn, noe vi som har barn tar som en selvfølge, men det er ikke en selvfølge for alle.

Det er foreløpig kun fem klinikker i Norge som har lov til å drive med eggdonasjon, ifølge Helsedirektoratet. Fire er private, og én er offentlig. Ett år etter at eggdonasjon ble lovlig, var det til sammen 27 godkjente donorer registrerte ved klinikkene. Samtidig var det 116 par som ventet på donoregg.

Les hele artikkelen på: TV2.no