Høyres sier ja til eggdonasjon men nei til surrogati

Høyres sier ja til eggdonasjon men nei til surrogati - Nordic Surrogacy

KrF er skuffet over at Høyres landsmøte i formiddag sa ja til eggdonasjon i Norge. – En viktig skranke mot surrogati blir fjernet, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad.

Etter en langvarig debatt med svært sprikende synspunkter, vedtok Høyres landsmøte i formiddag å si ja til at tilbudet om assistert befruktning skal utvides til enslige.

Nei til surrogati

Et stort flertall sa nei til alle former for surrogati – både tilfeller der noen betaler andre for å bære frem et barn og når noen gjør dette som en vennetjeneste: altså altruistisk surrogati.

Landsmøtet vedtok også at alle donorbarn født ved hjelp av donasjon i Norge skal ha rett til å vite om sitt biologiske opphav ved fylte 15 år.

– Når Høyre først skulle endre standpunkt, skjer det etter en omfattende og grundig debatt, sier Helseminister og nestleder Bent Høie og legger til at han lever greit med begge vedtakene. Han uttrykker stor glede for at Høyre så klart har avvist surrogati, et standpunkt han også argumenterte sterkt for i sitt innlegg på landsmøtet.

Les hele artikkelen på Aftenposten her