Frp og Venstres programkomiteer sier ja til surrogati

Flertallet i Frp og Venstres programkomiteer sier ja til surrogati - Nordic Surrogacy

– Bør skje i Norge under trygge forhold
− For min del handler det ikke om ja eller nei til surrogati, men å ta inn over seg at dette er en måte å få barn på som noen bruker i dag, sier leder i Fremskrittspartiets ungdom Bjørn Kristian Svendsrud til Aftenposten.

I fjor sa et mindretall i Frps programkomité ja til surrogati.

Men da komiteen la frem sitt tredje utkast til program i begynnelsen av januar, var mindretall snudd til flertall.

Svendsrud, som er en del av ja-flertallet, mener man må legge til grunn hva som er det beste for de barna som blir født ved hjelp av surrogati.

– Er det best at det skjer i utlandet – under forhold vi ikke kjenner til – eller i Norge under trygge forhold? spør han.

– For meg handler dette om vi mener det skal være forbudt tilby seg å hjelpe noen som har vansker med å få barn, sier Melby til Aftenposten.

Hun mener det bør være tillatt for kvinner å hjelpe for eksempel en venn eller et familiemedlem ved å bære frem et barn.

Les mer på Aftenposten.no