Fritt frem for debatt om surrogati

Fritt frem for debatt om surrogati

Kvinnefronten vil debattere surrogati under Pride. Og det får de.

Til Pride House, som er det politiske verkstedet under festivalen vår Oslo Pride, meldte Kvinnefronten inn et forslag om en debatt som skulle omhandle både salg av sex og surrogati. Vi har vært i kontakt med Kvinnefronten på e-post og telefon om dette, og tilbudt deltakelse i to forskjellige paneler med de respektive temaene. De ønsket ikke å stille i noen av dem. Det får stå for Kvinnefrontens regning.

Kvinnefrontens fremstilling av FRIs politikk om surrogati er for øvrig upresis. Frem til vårt landsmøte i slutten av mai 2018 var FRIs politikk at vi ønsket en prøveordning for altruistisk surrogati. Det er nå endret til at FRI ønsker å innføre altruistisk surrogati i Norge, med reell etterprøvbarhet av frivilligheten, og at det skal være reelle sanksjonsmuligheter ved brudd på dette.

Les hele artikkelen Dagsavisen her