Eggdonasjon Norge: to etter at loven kom inn

Eggdonasjon Norge to etter at loven kom inn - Nordic Surrogacy

Eggdonasjon har vi i stor grad måttet sette på vent. Det skriver seksjonsoverlege ved Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital i Trondheim, Sigrun Kjøtrød, i en e-post til Vårt Land. 26. mai er det to år siden Stortinget med Ap, Frp og SV i spissen vedtok historiske liberaliseringer i bioteknologiloven. Spesielt åpningen for eggdonasjon var det knyttet forventninger til.

Nesten ikke-eksisterende offentlig tilbud om eggdonasjon
Snart to år senere står tilbudet til kvinner som trenger eggdonasjon for å få barn, ikke i stil med engasjementet saken vakte den gang:

Helsedirektoratet har bare godkjent én offentlig virksomhet for å tilby eggdonasjon siden lovendringen trådte i kraft 1. januar 2021. St. Olavs hospital ble godkjent i fjor sommer og startet opp 1. januar 2022. Før påske hadde de bare behandlet fire kvinner med eggdonasjon. Syv til åtte er planlagt før sommerferien 1. juli, får Vårt Land opplyst.

Les hele artikkelen på vl.se