Eggdonasjon: Flere eggdonorer enn par på venteliste

Eggdonasjon Flere eggdonorer enn par pa venteliste - Nordic Surrogacy

I 2021 ble det lovlig for kvinner å donere egg i Norge. En gjennomgang TV 2 gjorde året etter viste at det var mangel på eggdonorer ved de fem klinikkene som tilbyr eggdonasjon i Norge.

Ett år etter lovendringen var det til sammen 27 godkjente donorer. Samtidig var det 116 par som ventet på donoregg. Men nå ser trenden ut til å ha snudd. Totalt er det nå 179 eggdonorer ved de fem klinikkene, mens det er 50 par som venter.

Les hele artikkelen på tv2.no