De blir foreldre til et barn født av en surrogat i USA

De blir foreldre til et barn født av en surrogat i USA - Nordic Surrogacy

Hallvard Kvale kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet, forklarer at surrogatiprosessen foregår på utallige forskjellige måter. Dette avhenger av hvor surrogaten bor, om man bruke sæd- og eggdonor og så videre.

– Det finnes flere selskaper i utlandet som tilbyr surrogati, men det er svært varierende hvor seriøse de er og hvilke betingelser de tilbyr kvinnene som blir surrogatmødre.

– Vi ønsker å være åpne med barna våre 
Lasse og Øyvind er et av de norske parene som har valgt å få barn gjennom surrogati. Da de ble sammen, ble de fort enige om at de ønsket barn sammen. De konkluderte fort med at surrogati var løsningen de ønsket, og i desember venter de et barn som blir født av en surrogat i USA.

Lasse og Øyvind hadde noen kriterier som var viktige for dem da de startet prosessen. De ønsket å kjenne til hvem som donerte egg, og ha kontakt med surrogaten resten av livet.

– Vi ønsker å være åpne med barna våre. At de skal ha muligheten til å bygge identiteten sin rundt måten de har blitt til på.

Lasse forteller at det har vært en lærerrik reise. Det gikk fem måneder fra de valgte et byrå til de hadde valgt og blitt kjent med eggdonor og surrogat. Så reiste de til USA og leverte sæd og fikk donert egg, før det gikk tre nye måneder til første implementering i surrogaten. Lasse forteller at det var befriende med den amerikanske mentaliteten rundt det hele.

– Det å velge eggdonor blir ofte fremstilt som å plukke fra en liste, at det blir seleksjon. For oss var det viktig å velge en donor som hadde noen trekk som kunne assosieres med oss. Vi måtte også sende et brev og en profil til donoren så hun kunne bestemme om hun ønsker å donere til oss, forklarer han.

Les mer på Kk.no