De blir foreldre til et barn født av en surrogat i USA - Nordic Surrogacy

De blir foreldre til et barn født av en surrogat i USA

Hallvard Kvale kommunikasjonssjef i Bioteknologirådet, forklarer at surrogatiprosessen foregår på utallige forskjellige måter. Dette avhenger av hvor surrogaten bor, om man bruke sæd- og eggdonor og så videre. – Det finnes flere selskaper i utlandet som tilbyr surrogati, men det er svært varierende hvor seriøse de er og hvilke betingelser de tilbyr kvinnene som blir surrogatmødre. – Vi ønsker å være åpne med barna våre  Lasse og Øyvind er et av de norske parene som har valgt å få barn gjennom surrogati. Da de ble sammen, ble de fort enige om at de ønsket barn sammen. De konkluderte fort med at surrogati var løsningen de ønsket, og i desember venter de et barn som blir født av en surrogat i USA. Lasse og Øyvind hadde noen kriterier som var viktige for dem da de startet prosessen. De ønsket å kjenne til hvem som donerte egg, og ha kontakt med surrogaten resten av livet. – Vi ønsker å være åpne med barna våre. At de skal ha muligheten til å bygge identiteten sin rundt måten de har blitt til på. Lasse forteller at det har vært en lærerrik reise. Det gikk fem måneder fra de valgte et byrå til de hadde valgt og blitt kjent med eggdonor og surrogat. Så […]

Fikk tvillingjenter ved hjelp av en eggdonor og en surrogatmor i USA

Fikk tvillingjenter ved hjelp av eggdonor og surrogatmor i USA ❤️

Skuespiller Geir Kvarme (49) og mannen Sebastian (37) er lykkelige og lett bekymrede pappaer til tvillingdøtrene Anna og Nola (5). De ønsker seg nå flere barn. Sammen med ektemannen Sebastian Kvarme fikk han tvillingjentene Nola og Anna ved hjelp av en eggdonor og en surrogatmor i USA for vel fem år siden. Men for halvannet år siden kom det et brev fra Skattedirektoratet som fortalte at de begge ikke kan være foreldre til døtrene. Dermed ble tvillingene erklært foreldreløse av norske myndigheter – til tross for at Geir og Sebastian ble folkeregistrert som foreldre både i Norge og i California etter fødselen. Fant eggdonor i USA Hvordan de to jentene kom til verden, har aldri vært noen hemmelighet. – Nola forteller det gjerne med egne ord, sier pappa Geir. Prosessen startet i 2006 etter at Geir og Sebastian, som har vært sammen i 14 år, lenge hadde hatt et brennende ønske om å bli fedre. Det var i USA de fant egg-donoren Kim via en felles venn. Les mer om surrogati i USA Surrogatmoren fra USA på besøk Ett egg ble befruktet av Geir og ett av Sebastian, som hele tiden var åpne med det de kaller «evighetsperspektivet». – Kim […]

Sola-ordføreren venter barn i Canada ved hjelp av en surrogatmor - Nordic Surrogacy

Sola-ordføreren venter barn ved hjelp av en surrogatmor

Fødselen er rett rundt hjørnet. Sola-ordfører Ole Ueland og ektemannen venter barn i Canada ved hjelp av en surrogatmor. – Det er veldig kjekt. Vi gleder oss masse til det som skal skje nært forestående, sier Ole Ueland, ordfører i Sola. Og da tenker han ikke på valgkampen og det kommende kommune- og fylkesvalget, der han er Høyres fylkesordførerkandidat i Rogaland. Ueland og ektemannen Peter André Schwarz venter barn i Canada. Schwarz er nå i Canada, mens Ueland reiser bort etter valgkampen. Av hensyn til barnet ønsker Ueland å holde enkelte detaljer unna offentligheten. – Vi er opptatt av at barnet skal kunne eie sin egen historie. Men jeg kan si at vi har fått hjelp av en kvinne i Canada. Vi er blitt godt kjent med henne gjennom denne prosessen. Det er fantastisk raust av henne å hjelpe oss, sier Ueland. Les hele saken her: Stavanger Aftenblad Ole Ueland på Instagram

IVF - assistert befruktning - prøverørsbefruktning - Nordic Surrogacy

IVF: Gutt født med DNA fra to kvinner og én mann

Aftenposten: En ny, kontroversiell metode for assistert befruktning er utviklet for å unngå alvorlig sykdom. En frisk, nyfødt gutt i Hellas har skapt overskrifter i internasjonale medier. Den nesten tre kilo tunge gutten er blitt til ved såkalt mitokondriedonasjon, hvor man bruker egg fra mor, sæd fra far og et donoregg fra en annen kvinne. Teknologien er under utvikling som en hjelp til kvinner med høy risiko for å få barn med alvorlige mitokondriesykdommer. Metoden har skapt mye mediedebatt fordi barnet vil ha noe DNA fra to kvinner og én mann. Les mer: IVF – prøverørsbefruktning i surrogatprosessen «Three parent baby» Metoden har derfor fått navnet «three parent baby». Flere fagpersoner har imidlertid uttalt at det er en avsporing av debatten. De peker på at DNA som kommer fra donorkvinnen vil være mindre enn 0,2 prosent av barnets DNA, ettersom det er 37 gener i mitokondriene versus 21 000 gener i kjernen. I forskningsmiljøene mener derfor majoriteten at å få mitokondrier fra en annen kvinne ikke vil påvirke utviklingen til barnet. Les hele saken på Aftenposten.no Les også mer om assistert befruktning på Bioteknologirådet Illustrasjonen nedenfor: Elisabeth Gråbøl-Undersrud/Bioteknologirådet. CC BY-NC-ND 4.0. Mitokondriedonasjon med ubefruktede egg: Kjernen fra mors egg tas […]

Vi vil kjempe for både eggdonasjon og surrogati

Vi vil kjempe for både eggdonasjon, surrogati og for å beholde abortloven

KrF fikk gjennomslag i regjeringsplattformen for at de kan si nei til endringer i bioteknologiloven som partiet ikke er enig i. Det kan utløse nye strider. Dermed kan lovendringer som åpner for eggdonasjon og assistert befruktning for enslige, som et flertall i Stortinget er for, bli satt på vent. Unge Høyre er blant dem som har kjempet hardt for blant annet eggdonasjon. – Vi kommer til å fortsette å kjempe for både eggdonasjon, surrogati og for å beholde abortloven slik den er i dag, sier Daniel Skjevik-Aasberg. – Det ville vært bedre både for norske kvinner og forskningsmiljøet om vi hadde åpnet for dette, sier Hansmark. – I dag er vi lei oss for at KrF har fått vetorett i to år i spørsmålene om tidlig ultralyd, forbudet mot å bruke NIPT-test og i spørsmålet om eggdonasjon. Det er for oss uforståelig at vi ikke skal drive med dette på to år, sier klinikksjef Kjell Blix Salvesen ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital til Aftenposten. Les hele artikkelen på Dagbladet her

Bergen Høyre går inn for eggdonasjon og surrogati

Bergen Høyre går inn for eggdonasjon og surrogati

Høyres prinsippkomite vil ikke tillate verken eggdonasjon eller surrogati. Men Bergen Høyre sier ja. – Det er i dag svært mange forskjellige og sammensatte familier. Høyre må sørge for at det skal være rom for ulike samlivs- og familieformer, sier Charlotte Spurkeland. – Dette er et sterkt signal til resten av partiet. Nå har både Oslo og Bergen Høyre sagt tydelig fra om hva vi bør gå for. Det er et liberalt selskap vi trives godt i, supplerer Nævdal-Bolstad. – Surrogati vil gjøre det mulig for barnløse par, der kvinnen ikke kan bære frem et barn, og for homofile menn å få egne barn. Vi mener en godt regulert mulighet til såkalt altruistisk surrogati i Norge vil være et godt fremskritt. Å bestemme seg for, og deretter gjennomgå, de vanskelige og tunge prosessene som eggdonasjon og surrogati er mener de to høyrepolitikerne er en klar indikasjon på om personene det gjelder vil bli gode foreldre. Les hele artikkelen på Bergenavisen

46 prosent sier ja til surrogati

46 prosent sier ja til surrogati

– Veldig overraskende. Vi trodde at skepsisen til surrogati i befolkningen var større, sier Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening. Respons gjennomførte i sommer en undersøkelse om nordmenns forhold til surrogati og eggdonasjon på oppdrag fra Norske Kvinners Sanitetsforening. – Spørreundersøkelsen vår viser jo tydelig at befolkningen er på kollisjonskurs med politikerne. Nesten halvparten ønsker å åpne for surrogati, mens på Stortinget er det bare Venstre som har åpnet for det – og da bare altruistisk surrogati, sier Grete Herlofson. – Mange mener at eggdonasjon og surrogati ikke kan blandes sammen i debatten fordi det ikke er noen automatikk i at det ene fører til det andre. Jeg mener det er høyst relevant å påpeke at det ene kan åpne for det andre. I spørsmålet om surrogati er Venstre-velgere mest positive med 58 prosent, foran SV 52 prosent, Høyre 50 prosent, Frp med 50 prosent og Ap med 49 prosent. Også her er motstanden størst i KrF. Les hele artikkelen på Dagbladet her

Unge Høyre - Ja til surrogati og eggdonasjon - Nordic Surrogacy

Unge Høyre: Ja til surrogati og eggdonasjon

Unge Høyre mener surrogati og eggdonasjon bør tillates i Norge. Surrogati Surrogati burde være en reell løsning for personer som vil ha barn, men ikke kan få det. Det er en kjent sak at det allerede finnes personer i Norge som reiser til andre land for å få båret frem eget barn, ved å bruke en annen kvinne. Dette burde ikke være ulovlig. Å nekte voksne mennesker retten til det mange vil karakterisere som en naturlig del av livet, nemlig å bli foreldre er ikke riktig. Så lenge surrogati kan oppleves som positivt for begge parter, (kvinnen som bærer barnet, og foreldrene), er det ingen grunn til å opprettholde forbudet. Enkelte mener det er unødvendig med surrogati, fordi man heller bør adoptere. Det finnes naturlig nok mange barn i andre land som trenger et hjem. Likevel er det slik at det er ventelister også på adoptivbarn. For det andre er ikke surrogati en erstatning for adopsjon. Det er et tilbud for mennesker som ønsker å videreføre sitt genetiske materiale, uten at de evner å bære frem barn selv. Et argument mot surrogati har vært at dette kan skape situasjoner der kvinnen bruker surrogati mot egen vilje, for å dekke sine […]

Det går bra med surrogatibarna

Det går bra med surrogatibarna viser stor studie

Det går bra med surrogatibarna. Tidlige på 2000-tallet startet Susan Golombok ved Cambridge universitetet den første store studien av familiefungering og barnas utvikling i 32 surrogatfamilier, 32 familier med eggdonasjon og 54 med naturlig befruktning. I småbarnsalderen var det ingen forskjell mellom barna, men mødrene og fedrene til surrogatibarna og eggdonasjonsfamiliene viste bedre tilpasning til foreldrerollen og forhold til barna enn foreldre til barn unnfanget ved naturlig befruktning. Ved ti års oppfølgning uttrykte barna seg typisk nøytrale. De følte seg bra, ikke lurt eller sånt. Mødrenes forhold til sin tenåringsdatter eller sønn var imidlertid blitt mer anstrengt i eggdonasjonsfamiliene enn i surrogatfamiliene. Det går bra med barna så lenge familien har det bra Oppsummert viser studien at barn født med reproduktiv donasjon, greier seg bra psykologisk sett. Det er ingen forskjeller mellom barn født i «vanlige» familier og barn født i familier formet med eggdonasjon, donorinseminasjon eller surrogati.   Les hele artikkelen på Aftenposten her