Høyres sier ja til eggdonasjon men nei til surrogati - Nordic Surrogacy

Høyres sier ja til eggdonasjon men nei til surrogati

KrF er skuffet over at Høyres landsmøte i formiddag sa ja til eggdonasjon i Norge. – En viktig skranke mot surrogati blir fjernet, sier KrFs nestleder Olaug Bollestad. Etter en langvarig debatt med svært sprikende synspunkter, vedtok Høyres landsmøte i formiddag å si ja til at tilbudet om assistert befruktning skal utvides til enslige. Nei til surrogati Et stort flertall sa nei til alle former for surrogati – både tilfeller der noen betaler andre for å bære frem et barn og når noen gjør dette som en vennetjeneste: altså altruistisk surrogati. Landsmøtet vedtok også at alle donorbarn født ved hjelp av donasjon i Norge skal ha rett til å vite om sitt biologiske opphav ved fylte 15 år. – Når Høyre først skulle endre standpunkt, skjer det etter en omfattende og grundig debatt, sier Helseminister og nestleder Bent Høie og legger til at han lever greit med begge vedtakene. Han uttrykker stor glede for at Høyre så klart har avvist surrogati, et standpunkt han også argumenterte sterkt for i sitt innlegg på landsmøtet. Les hele artikkelen på Aftenposten her

Derfor er jeg surrogatmor - Nordic Surrogacy

Derfor er jeg surrogatmor

Jeg gjør det ikke for pengene, jeg gjør det av kjærlighet. Jeg er en amerikansk dame som var surrogatmor for et norsk par i 2008. Vi har holdt god kontakt siden fødselen, og gjennom dem, Facebook og Google translate har jeg fulgt den norske debatten om surrogati. Det jeg har lest opprører meg. Særlig er det ille at mange mener mye om de kvinnene som er surrogatmødre, men ingen synes å noen gang ha snakket med en. Både i USA og India er det frivillig om man vil være surrogatmor. I India er det nok likevel oftere slik at den sosioøkonomiske virkeligheten for de lavere kastene ikke tilbyr jobber eller bærekraftig inntekt, noe som gjør surrogati til det eneste alternativet for mange kvinner og deres familier. Slik er det ikke USA. I USA må surrogaten og hennes familie være selvforsynt og ikke avhengig av noen form for offentlig støtte. Surrogatbyråene gjennomfører bakgrunnssjekker av kredittverdighet og av eventuelle kriminelle rulleblad på både surrogaten og hennes ektefelle for å sikre at de har betalt sine skatter og ikke er i noen form for inkassosituasjon. Med andre ord kan du ikke leve i fattigdom eller være fattig dersom du vil bli surrogat. I USA får […]

Flertallet i Frp og Venstres programkomiteer sier ja til surrogati - Nordic Surrogacy

Frp og Venstres programkomiteer sier ja til surrogati

– Bør skje i Norge under trygge forhold − For min del handler det ikke om ja eller nei til surrogati, men å ta inn over seg at dette er en måte å få barn på som noen bruker i dag, sier leder i Fremskrittspartiets ungdom Bjørn Kristian Svendsrud til Aftenposten. I fjor sa et mindretall i Frps programkomité ja til surrogati. Men da komiteen la frem sitt tredje utkast til program i begynnelsen av januar, var mindretall snudd til flertall. Svendsrud, som er en del av ja-flertallet, mener man må legge til grunn hva som er det beste for de barna som blir født ved hjelp av surrogati. – Er det best at det skjer i utlandet – under forhold vi ikke kjenner til – eller i Norge under trygge forhold? spør han. – For meg handler dette om vi mener det skal være forbudt tilby seg å hjelpe noen som har vansker med å få barn, sier Melby til Aftenposten. Hun mener det bør være tillatt for kvinner å hjelpe for eksempel en venn eller et familiemedlem ved å bære frem et barn. Les mer på Aftenposten.no  

Bergen Høyre går inn for eggdonasjon og surrogati

Bergen Høyre går inn for eggdonasjon og surrogati

Høyres prinsippkomite vil ikke tillate verken eggdonasjon eller surrogati. Men Bergen Høyre sier ja. – Det er i dag svært mange forskjellige og sammensatte familier. Høyre må sørge for at det skal være rom for ulike samlivs- og familieformer, sier Charlotte Spurkeland. – Dette er et sterkt signal til resten av partiet. Nå har både Oslo og Bergen Høyre sagt tydelig fra om hva vi bør gå for. Det er et liberalt selskap vi trives godt i, supplerer Nævdal-Bolstad. – Surrogati vil gjøre det mulig for barnløse par, der kvinnen ikke kan bære frem et barn, og for homofile menn å få egne barn. Vi mener en godt regulert mulighet til såkalt altruistisk surrogati i Norge vil være et godt fremskritt. Å bestemme seg for, og deretter gjennomgå, de vanskelige og tunge prosessene som eggdonasjon og surrogati er mener de to høyrepolitikerne er en klar indikasjon på om personene det gjelder vil bli gode foreldre. Les hele artikkelen på Bergenavisen

Flertall vil tillate surrogati i Norge

Flertall vil tillate surrogati i Norge

Surrogati er ikke tillatt i Norge, men likevel reiser nordmenn utenlands for å bli foreldre ved hjelp av surrogati. Et flertall av de spurte, 54 prosent, mener det bør være tillatt å få barn i Norge ved hjelp av surrogatmor, en overvekt stiller seg positiv til dette i alle aldersgrupper, bortsett fra blant de eldste. Målingen viser at velgerne er langt mer positive til surrogati enn partiene de stemmer på. Som Aftenposten omtalte i går, er det kun Venstre og Fremskrittspartiet som åpner for surrogati. De andre partiene på Stortinget vil beholde dagens forbud. Les hele artikkelen på Aftenposten

Unge Høyre - Ja til surrogati og eggdonasjon - Nordic Surrogacy

Unge Høyre: Ja til surrogati og eggdonasjon

Unge Høyre mener surrogati og eggdonasjon bør tillates i Norge. Surrogati Surrogati burde være en reell løsning for personer som vil ha barn, men ikke kan få det. Det er en kjent sak at det allerede finnes personer i Norge som reiser til andre land for å få båret frem eget barn, ved å bruke en annen kvinne. Dette burde ikke være ulovlig. Å nekte voksne mennesker retten til det mange vil karakterisere som en naturlig del av livet, nemlig å bli foreldre er ikke riktig. Så lenge surrogati kan oppleves som positivt for begge parter, (kvinnen som bærer barnet, og foreldrene), er det ingen grunn til å opprettholde forbudet. Enkelte mener det er unødvendig med surrogati, fordi man heller bør adoptere. Det finnes naturlig nok mange barn i andre land som trenger et hjem. Likevel er det slik at det er ventelister også på adoptivbarn. For det andre er ikke surrogati en erstatning for adopsjon. Det er et tilbud for mennesker som ønsker å videreføre sitt genetiske materiale, uten at de evner å bære frem barn selv. Et argument mot surrogati har vært at dette kan skape situasjoner der kvinnen bruker surrogati mot egen vilje, for å dekke sine […]

Dagbladet - Surrogati bør bli lovlig i Norge, sier FpU-sjefen - Nordic Surrogacy

Surrogati bør bli lovlig i Norge, sier FpU-sjefen

FpU-formannen utfordrer egen regjering om surrogati. Bjørn-Kristian Svendsrud, formann i FpU, mener vi trenger et nytt lovverk innenfor bioteknologi. – Regjeringen må snarest komme opp med en utredning om surrogati, lyder Svendsruds oppfordring til sine egne. Han viser er til undersøkelsen Respons utførte for Norske Kvinners Sanitetsforening. Resultatene ble publisert i Dagbladet i forrige uke. – At nesten halvparten av befolkningen er positive til surrogati er for meg ikke overraskende. Befolkningen er mer liberale enn de politiske partiene, og det bør partiene ta inn over seg. Surrogati bør bli lovlig i Norge, sier FpU-sjefen. Moralvoktere Han mener Norge henger etter i bioteknologiske spørsmål fordi Stortinget er opptatt av å være moralske voktere. – I stedet burde stortingsrepresentantene sørge for et bioteknologisk lovverk som i større grad samsvarer med den teknologiske utviklingen, og ikke minst med hva en større andel av befolkningen anser som riktig å tillate, sier Bjørn-Kristian Svendsrud Les hele artikkelen på Dagbladet her

Nok formynderi. Tillat surrogati!

Nok formynderi. Tillat surrogati! Sier Arbeiderpartiets Kamzy Gunaratnam og Aksel Braanen Sterri. Hensynet til de ufrivillige barnløse taler for. Kvinners selvbestemmelse og velferd taler for. Likevel står forbudet. Til tross for at omtrent halvparten av nordmenn er for å tillate surrogati, er det ingen partier som er for å tillate kommersiell surrogati. Det bør endres. Den primære grunnen til å tillate surrogati er at det å få barn kan være en velsignelse, og ikke alle greier å få barn på naturlig vis. Vi har en stolt tradisjon i Norge for å bruke både lov og teknologi for å gi flere tilgang til viktige goder. For eksempel hjelper vi ufrivillige barnløse med å få barn. Siden 2009 har også lesbiske kvinner fått rett på denne muligheten. Men i tilfeller der det er mors egg som ikke bærer frukter, eller to menn ønsker å få barn, har vi ikke på plass et tilbud, siden både eggdonasjon og surrogati er forbudt. Les hele artikkelen på Aftenposten her  

Fritt frem for debatt om surrogati

Fritt frem for debatt om surrogati

Kvinnefronten vil debattere surrogati under Pride. Og det får de. Til Pride House, som er det politiske verkstedet under festivalen vår Oslo Pride, meldte Kvinnefronten inn et forslag om en debatt som skulle omhandle både salg av sex og surrogati. Vi har vært i kontakt med Kvinnefronten på e-post og telefon om dette, og tilbudt deltakelse i to forskjellige paneler med de respektive temaene. De ønsket ikke å stille i noen av dem. Det får stå for Kvinnefrontens regning. Kvinnefrontens fremstilling av FRIs politikk om surrogati er for øvrig upresis. Frem til vårt landsmøte i slutten av mai 2018 var FRIs politikk at vi ønsket en prøveordning for altruistisk surrogati. Det er nå endret til at FRI ønsker å innføre altruistisk surrogati i Norge, med reell etterprøvbarhet av frivilligheten, og at det skal være reelle sanksjonsmuligheter ved brudd på dette. Les hele artikkelen Dagsavisen her

Flertallet i Frp og Venstres programkomiteer sier ja til surrogati

Flertallet i Frp og Venstres programkomiteer sier ja til surrogati

To partier kan på sine landsmøter i vår komme til å si ja til at det skal bli tillatt å få barn ved hjelp av surrogatmor i Norge. Ja eller nei til eggdonasjon i Norge har seilt opp som et av vårens heteste politiske temaer. Regjeringspartiet Frp sier fra før av klart ja til at det skal bli lov til å donere egg på lik linje med sæd. Men nå vil flere medlemmer av programkomiteen at Fremskrittspartiet på sitt landsmøte i begynnelsen av mai skal ta et skritt lenger og si ja også til surrogati i Norge – det vil si at en kvinne låner ut sin livmor og bærer frem et barn for en annen person eller et par. I fjor sa et mindretall i Frps programkomité ja til surrogati, men da komiteen la frem sitt tredje utkast til program i begynnelsen av januar, var mindretall snudd til flertall. Svendsrud, som er en del av ja-flertallet, mener man må legge til grunn hva som er det beste for de barna som blir født ved hjelp av surrogati. Les hele artikkelen på Aftenposten her