Bør surrogati tillates i Norge?

Bør surrogati tillates i Norge?

I sommer hadde BT en reportasje om bergensparet Alexander og Shlomi som ble foreldre til tvillinger gjennom surrogati i USA. Regjeringen kaller metoden «etisk uakseptabel».

I Norge er surrogati ulovlig, men personer som bruker denne metoden i utlandet, skal ikke bli straffeforfulgt her hjemme.

Det pågår nå en bred politisk diskusjon om eggdonasjon og surrogati skal bli lovlig i Norge, og myndighetene anslår at det til sammen bor 800-900 barn i Norge som er født av surrogatmødre i utlandet.

Les hele artikkelen på Bergens Tidende