Argumentene mot surrogati holder ikke

Argumentene mot surrogati holder ikke - Nordic Surrogacy

Surrogatmødre eller «Rugemødre» som de kaller de det i Danmark, og Fatima Sabir vil legalisere det. Hun er filosof og plukket argumentene mot surrogati fra hverandre overfor danske humanister i København onsdag kveld.

KØBENHAVN: Fatima Sabir er filosof og doktorstipendiat ved Roskilde Universitetet. Hun er spesialist i medisinsk etikk, og har blant annet arbeidet i sekretariatet i Det etiske råd – Danmarks svar på den norske Bioteknologinemnda.

Onsdag var hun invitert av Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon i Danmark – Humanistisk Samfund – for å innlede om etiske utfordringer rundt surrogatmødre

Fatima Sabir gikk gjennom argumentene mot surrogati en etter en, og kom til at de ikke holder mål. Hun viste for eksempel til forskning som viser at Surrogatmødre ikke tar psykisk skade av å bære fram et barn for andre. Det er ikke vanskelig for dem å gi barnet fra seg, som det ofte hevdes.

– Det er også mye annet arbeid som innebærer potensiell fysisk skade. Så hvis surrogati er uakseptabelt på grunn av dette, er det mange andre yrker også som bør forbys. Tenk på bygningsarbeidere og yrkessjåfører for eksempel, slo hun fast.

Hun avviste også at det skal være en belastning for barnet å være født av en Surrogatmor, samt argumentet om at surrogati innebærer en kommersialisering av barnet, noe som setter en prislapp på barnet, noe som igjen angivelig skal føre til at barnet får lavere verdi som menneske.

– Vi har jo aldri sett noen barn blitt behandlet mindreverdig på grunn av dette. Det er ikke reelt. Når det gjelder prislapp, er det jo normalt mye dyrere å adoptere enn å bruke Surrogatmor, uten at adopterte anses å ha noe lavere menneskeverd av den grunn, kommenterte hun.

Les hele artikkelen på Fritanke.no her