1 av 10 gravide vil være surrogatmor

1 av 10 gravide vil være surrogatmor - Nordic Surrogacy

I en undersøkelse i magasinet Gravid svarer hver tiende gravide kvinne at hun kunne tenke seg å bære fram og føde en annen kvinnes barn.

Potensielt 6000 surrogatmødre
Årlig fødes omkring 60.000 barn her i landet. Hvis tallene fra den ferske undersøkelsen er representative for den gravide befolkningen, stiller årlig omkring 6000 norske gravide seg positive til å være surrogatmor.

Motivasjonen til dem som svarer positivt varierer: De vil enten hjelpe et menneske eller et par som står dem nær med å få barn, eller de vil tjene penger på tjenesten. I overkant av 10 prosent svarte at de var usikre på om de ville stille opp som surrogatmor. 80 prosent var negative. Nærmere 1000 gravide kvinner deltok i nettundersøkelsen til magasinet Gravid.

Ville brukt surrogatmor
I den samme undersøkelsen svarer nærmere 20 prosent at de selv ville vurdert å bruke surrogatmor i utlandet dersom de ikke klarte å bli gravide på egen hånd. 25 prosent er usikre på om de ville ha brukt en surrogatmor dersom de havnet i en situasjon der de måtte vurdere et slikt alternativ.

Les mer på Klikk.no