Juridisk eksperthjelp i surrogatiprosessen

Jus og surrogati - Nordic Surrogacy

Vi tilbyr blivende foreldre med bosted i Norge, Sverige og Danmark en juridisk exit-tjeneste som et tilleggstilbud i forbindelse med at du gjennomfører surrogatiprosessen via Nordic Surrogacy. Tjenesten er ment å skape en juridisk familiesituasjon som gjenspeiler den faktiske familien. Tjenesten omfatter alt fra forberedelser før surrogatiprosessen til trygg håndtering av de juridiske aspektene under og etter graviditeten.

Sammen gjennomfører vi en sikker og forutsigbar rettsprosess. Nordic Surrogacy støtter deg som blivende forelder ved å utarbeide nødvendige dokumenter, gjennomgå avtaler, tilby rådgivning og bistå i kontakt med myndigheter.

Priser for juridisk exit-tjeneste finner du her

Surrogatiarrangement er ikke regulert i nordisk rett gjennom lovgivning. En juridisk anerkjent familie i Norden oppnås gjennom flere juridiske prosesser. Vi har håndtert hundrevis av saker i forbindelse med surrogatiprosesser, hvor alle har resultert i en juridisk anerkjent familie. Vi jobber aktivt med å endre rettstilstanden til familiens fordel. I tillegg følger Nordic Surrogacy kontinuerlig med på den politiske og juridiske utviklingen innen surrogatispørsmålet, både nasjonalt og internasjonalt.

Vår juridiske exit-tjeneste innen surrogati inkluderer:

  • Tilgang til jurist med spesialkompetanse innen surrogatijus før, under og etter graviditet.
  • Koordinering av de juridiske prosessene i hjemlandet for å kunne fastsette en juridisk familie.

Som en del av tjenesten utarbeides alle nødvendige dokumenter for de juridiske prosessene i Norge. Dette kan inkludere søknader om fastsettelse av foreldreskap, erklæring om gyldighet av utenlandsk rettslig avgjørelse, adopsjon og fullmakter for juridisk representasjon.

For at vi skal lykkes er det viktig at dere:

  • Er norsk statsborgere (hvis dere ikke er norsk statsborgere, rådfør dere med oss før dere starter en prosess).
  • Har bosted på en angitt adresse i Norge.
  • Kan opprettholde kontakt med den kommunale familieretten/sosialforvaltningens familierettslige enhet.
  • Gjennomfører enkle administrative tiltak knyttet til myndighetskontakter, for eksempel navnemelding, henvendelser angående fastsettelse av farskap gjennom familieretten, osv.
  • Gjennomfører nødvendige besøk ved den norske ambassaden i fødelandet, også sammen med kvinnen som har båret og født barnet.
  • Samarbeider med familieretten spesielt når det gjelder nærståendeadopsjonen.
  • Gjennomfører DNA-test (normalt utført med bistand fra NAV eller i landet hvor barnet blir født), og
  • Opplyser om forhold som kan være relevante for å oppnå suksess i de ovennevnte juridiske prosessene.

Den juridiske prosessen er, som surrogatiprosessen, unik for hver enkelt sak. Mange aspekter styres for eksempel av saksbehandlingstider hos myndigheter og domstoler. Når beslutningene tas, ligger utenfor vår kontroll og avhenger av arbeidsbelastningen til hver enkelt part. Til tross for disse utfordringene er det viktig å huske at reisen med hjelp fra våre eksperter og deres egen innsats med vår veiledning alltid fører til at dere formelt sett blir en juridisk familie til slutt.