Hvorfor velge Nordic Surrogacy


Filmklipp med våre fremste øyeblikk 2018 – 108 nye babyer, 57 jenter og 51 gutter!

Våre verdier og vårt oppdrag

«Vi vil hjelpe ufrivillig barnløse med en trygg surrogatprosess basert på vår egen erfaring med prosessen, lengselen etter å få barn og gleden over å få en familie.»
Jenny, Mikkel, Erkko og Eduardo – Tammuz Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy er et ledende surrogat- og fertilitetsselskaper

Vi tilbyr komplette og omfattende garantiprogram og følger deg som blivende forelder gjennom hele prosessen. Det er det som er styrken i systemet vårt – vi finnes ved din side fra start til slutt!

Tammuz arbeider også globalt for å endre den rettslige og sosiale situasjonen når det gjelder fertilitet og surrogati.

Vi tilbyr garantiprogrammer

Det innebærer at dere går gjennom surrogatprosessen helt til dere er blitt foreldre. Vi tilbyr også andre programmer og forklarer disse nærmere når vi treffes for rådgivning.

Hos oss står de blivende foreldrene og surrogatmoren i sentrum

Vår kompetanse og vårt nettverk er unikt og vanskelig å måle seg med. Siden vi har egne erfaringer av å gjennomføre den reisen du snart skal begi deg ut på, vet vi hvor viktig det er å bli møtt på en personlig og profesjonell måte. Vi står i daglig kontakt med klinikkene våre og følger med deg i alle steg av prosessen. Vi er med andre ord ikke bare en formidler, men en forlengelse av klinikkene. Vi finnes her for å veilede deg gjennom en delvis kompleks og følelsesladet prosess på et økonomisk bevisst vis.

Trygghet for alle…

– de blivende foreldrene, surrogatmoren og hennes familie. Du får gjennom oss tilgang til noen av verdens ledende fertilitetsklinikker. Foruten førsteklasses omsorg for alle involverte parter arbeider vi bare i land som har lang erfaring med surrogati som er lovlig regulert. Siden samarbeidspartnerne våre finnes i flere ulike land, kan vi tilby et bredt utvalg av programmer som passer blivende foreldres forutsetninger samt de lovmessige begrensningene i gjeldende land.

Siden en stor del av prosessen gjennomføres utenlands, tilbyr vi et helt team rundt deg. Dette omfatter for eksempel leger, sykepleiere, en koordinator og en lokal guide, om det skulle trenges. I Ukraina og Albania får du en personlig, engelsktalende koordinator som ledsager deg under oppholdet og som sørger for at det finnes en tydelig kommunikasjon mellom partene. Dette er en stor trygghet.

Vi ønsker å fremme likestilling uavhengig av seksuell legning

Dette er en av grunnene til at Tammuz finnes, en likestilt mulighet for alle til å bli foreldre. Under årenes løp har vi anstrengt oss iherdig for å endre den allmenne opinionen på surrogati som familiebyggingsmetode. Blant annet gjennom å snakke med politikere, skrive debattinnlegg og å synes i offentlige sammenhenger.

Intervju med en surrogatmor i Ukraina