Det befruktade ägget utvecklas i laboratoriet hos Nadiya i de flesta fall i 4-5 dagar – tills blastocystadiet uppnåtts

Det befruktade ägget utvecklas i laboratoriet hos Nadiya i de flesta fall i 4-5 dagar – tills blastocystadiet uppnåtts

Det befruktade ägget utvecklas i laboratoriet hos Nadiya i de flesta fall i 4-5 dagar – tills blastocystadiet uppnåtts