Sijaissynnytys Kolumbiassa kaikille

Sijaissynnytysprosessit Kolumbiassa - homopareille ja yksin eläville - Nordic Surrogacy

Kenelle ohjelma sopii?

Sijaissynnytysohjelma Kolumbiassa on ainutlaatuinen vaihtoehto samaa sukupuolta oleville pareille tai heteroseksuaalisille pareille, itsellisille miehille sekä naimattomille pareille, jotka etsivät kustannustehokasta prosessia.

Kolumbiassa ei vaadita mitään tahdonvastaiselle lapsettomuudelle dokumentoitua lääketieteellistä syytä. Myöskään naimisissa olemista tai avoliittoa ei vaadita. Tarjoamme ohjelmia, joissa käytetään joko omia alkioita tai omia munasoluja, sekä takuuohjelmaa munasolun luovuttajineen.

Jokaisen polku vanhemmaksi on yksilöllinen, ja ohjelma valitaan teidän edellytystenne mukaan.

Taustastanne riippumatta meillä on pitkä kokemus siitä, miten tulevia perheitä neuvotaan ja tuetaan matkallaan vanhemmiksi. Sijaissynnytysprosessin ja siihen hyväksyttävien säätely tekee prosessista turvallisen. Ohjelman valinta riippuu omista yksilöllisistä edellytyksistänne sekä olosuhteista. Valinta tehdään yhteistyössä kanssamme, ja siihen saa alkuvaiheessa maksutonta neuvontaa.

Miksi tulevat vanhemmat valitsevat Nordic Surrogacyn?

Olemme välitystoimisto, joka tarjoaa täyden palvelun niin, että saatte henkilökohtaisen koordinaattorin, joka avustaa teitä koko prosessin ajan. Huolehdimme käytännön asioista, vastaamme matkan varrella kysymyksiimme ja olemme tukena. Tällöin te voitte keskittyä vanhemmiksi tulemiseen.

Tarjoamme kaikissa ohjelmissa kaikenkattavan palvelun. Teemme aina kaikkemme, jotta voimme tarjota kilpailukykyiset hinnat vertailukelpoisille palveluille. Kykenemme siihen, koska teemme suoraan yhteistyötä klinikoiden kanssa ja olemme siten karsineet ylimääräiset kustannukset, joita välikäsien käyttämisestä seuraa.

Sijaissynnytysprosessi on turvallinen kaikille osallistuville osapuolille niin lainopillisesta kuin lääketieteellisestäkin näkökulmasta. Tämä pätee niin sijaissynnyttäjään, lapseen kuin tuleviin vanhempiinkin. Kaikki ohjelmat noudattavat Kolumbian paikallisia lakeja.

Oma koordinaattori käytettävissä Kolumbiassa

Andrea Bautista on paikallinen työntekijämme ja koordinaattorimme Bogotássa.
Työskentelen jatkuvasti tehdäksemme Bogotássa oleskelusta sujuvan ja unohtumattoman kokemuksen. Andrea tarjoaa yhdessä muun työryhmän kanssa ammattimaisen kokemuksen, joka perustuu luottamukseen, turvallisuuteen ja yksityiskohtien huomioimiseen prosessin joka vaiheessa.

Andrea Bautista -Sijaissynnytys Kolumbiassa - Nordic Surrogacy

Sijaissynnyttäjä Kolumbiassa

Sijaissynnyttäjän terveys ja hyvinvointi ovat ensisijaisen tärkeitä. Ohjelmiin osallistuvat sijaissynnyttäjät ovat pääasiassa kotoisin Kolumbian pääkaupungista Bogotásta. Klinikka seuloo ensin sijaissynnyttäjän kattavasti lääketieteellisesti ja psykologisesti varmistaakseen, että hän voi osallistua ohjelmaan. Sijaissynnyttäjän hoito ja seuranta tehdään jatkossa klinikalla Bogotássa, kun hänet myöhemmin yhdistetään teihin eli tuleviin vanhempiin.

Sijaissynnyttäjät asuvat Kolumbian Bogotássa. He ovat synnyttäneet ainakin yhden oman lapsen, ja he ovat käyneet perusteellisissa tutkimuksissa, serologisissa kokeissa ja verikokeissa sekä lisätutkimuksissa yleisen terveydentilan varmistamiseksi. Sijaisäidinsynnyttäjän luona käydään säännöllisesti kotona varmistamassa, että kaikki sujuu hyvin lasta odottaessa. Sijaissynnyttäjälle tehdään psykologiset testit ennen kuin hänet hyväksytään odottamaan lasta, ja hän saa psykologista neuvontaa myös raskauden aikana ja sen jälkeen.

Tarkkaa raskaussuunnitelmaa seurataan kuukausittain ultraäänitutkimuksilla sekä muun muassa NC- (Nuchal Translucence) ja GTT-skannauksilla (Growth and Glucose Metabolism) sekä sikiön diagnostiikalla.

Sijaissynnytyksen kustannukset Kolumbiassa

Sijaissynnytysohjelmamme Kolumbiassa maksavat 50 000 dollarista alkaen omia alkioita käyttäessä. Taatun raskauden (elävänä syntymän) hinta alkaa 66 500 dollarista. Se sisältää kaikki välityskulut. Munasolun luovutus sisältyy takuuohjelmien hintaan. Lapsi saa Kolumbian kansalaisuuden.

Prosessiin kuuluu jatkuva tuki sekä seuranta koordinaattoreineen, lakiapuineen Kolumbiassa sekä syntymätodistuksen laatimisineen.

Kustannukset

  1. Omat alkiot: 50 000dollaria
  2. Omat munasolut: 55 250 dollaria
  3. Yksittäinen takuuohjelma: 66 500 dollaria
  4. Kaksinkertainen takuuohjelma (kaksi synnytystä, rinnakkaiset prosessit): 110 500 dollaria

Mikä on takuuohjelma?

Tarjoamme kaikissa kohteissamme takuuohjelman munasolun luovutuksineen, ja sellaiseen kuuluvat kaikki prosessin kustannukset. Se takaa taloudellisen varmuuden ja läpinäkyvyyden parantaen siten saatavuutta.

Takuuohjelma tarkoittaa sitä, että kaikki sijaissynnytysprosessiin kuuluvat vaiheet – kuten munasolun luovutus, alkioiden luominen, lainopillinen prosessi kohteessa, sijaissynnyttäjän korvaus, koordinointi ja tuki – toistetaan niin monta kertaa kuin vanhemmiksi tulemiseen vaaditaan.

Takuuohjelman ja muiden ohjelmien erona on se, että muissa ohjelmissa pitää maksaa toistuvasti kustannuksista, joita syntyy prosessin eri vaiheita uusittaessa.

Munasolun luovutus Kolumbiassa

Munasolun luovuttajat ovat kotoisin Kolumbiasta, ja he ovat nuoria naisia, joiden terveydentila, lääketieteellinen historia ja tottumukset arvioidaan psykologisessa ja lääketieteellisessä seulonnassa. Klinikka toteuttaa seulonnan varmistaakseen, että nainen voi osallistua ohjelmaan.

Tulevat vanhemmat pääsevät valikoimaan profiileja, jotka sopivat heidän toiveisiinsa.  Munasolun luovuttajien profiilit ovat anonyymejä ja sisältävät kattavasti tietoa muun muassa hänen terveydentilastaan, harrastuksistaan ja koulutuksestaan sekä tuoreita kuvia.

Lainopillinen tuki Kolumbiassa

Teemme yhteistyötä kolumbialaisten juristien kanssa, ja he auttavat vanhempiamme koko lainopillisen prosessin ajan. Palveluun kuuluu tulevien vanhempien ja sijaissynnyttäjän sopimus sekä lapsen rekisteröinti viranomaisen luona heti syntymän jälkeen. Syntymätodistuksessa on biologisen isän nimi ja sijaisäidin nimi. Välittömästi sen laatimisen jälkeen sijaissynnyttäjä allekirjoittaa oikeudellisen asiakirjan, jossa hän luopuu kaikista vanhempainoikeuksistaan. Lainopillisen prosessin odotetaan kestävän noin kuukauden.

HIV ja sukupuolitaudit

Nordic Surrogacy on ylpeä voidessaan tarjota mahdollisuuksia myös pariskunnille ja itsellisille miehille, joilla on HIV tai joitakin muita sairauksia. Tulevat vanhemmat matkustavat Yhdysvaltoihin klinikalle luovuttamaan sukusoluja, ja siellä geneettinen materiaali pestään ja testataan ennen koeputkihedelmöitysprosessia. Prosessi on erittäin turvallinen, ja se estää virusten ja muiden sairauksien siirtymisen sikiöön.

LUE LISÄÄ: Sijaissynnytys hinta ja kustannus

LUE LISÄÄ: Sijaissynnytys homopareille – HLBT

LUE LISÄÄ: FAQ – sijaissynnytys ja munasolun luovuttaminen

LUE LISÄÄ: Kenestä tulee sijaissynnyttäjä ja miksi?

LUE LISÄÄ: Munasolujen luovutus sijaissynnytyksessä