Sijaissynnyttäjän Georgiassa

Sijaissynnyttäjän avulla Georgiassa - Nordic Surrogacy

Kenelle kohde sopii?

Georgian sijaissynnytysohjelma on vaihtoehto heteroseksuaalisille pareille, jotka ovat olleet naimisissa vuoden tai pareille, jotka ovat asuneet avoliitossa samassa osoitteessa vähintään vuoden.

Georgiassa ei vaadita mitään tahdonvastaiselle lapsettomuudelle dokumentoitua lääketieteellistä syytä. Tarjoamme ohjelmia, joissa käytetään joko omia alkioita tai omia munasoluja, sekä takuuohjelmaa munasolun luovuttajineen.

Jokaisen polku vanhemmaksi on yksilöllinen, ja ohjelma valitaan teidän edellytystenne mukaan.

Taustastanne riippumatta meillä on pitkä kokemus siitä, miten tulevia perheitä neuvotaan ja tuetaan matkallaan vanhemmiksi. Sijaissynnytysprosessin ja siihen hyväksyttävien säätely tekee prosessista turvallisen. Ohjelman valinta riippuu omista yksilöllisistä edellytyksistänne sekä olosuhteista. Valinta tehdään yhteistyössä kanssamme, ja siihen saa alkuvaiheessa maksutonta neuvontaa.

Miksi tulevat vanhemmat valitsevat Nordic Surrogacyn?

Olemme välitystoimisto, joka tarjoaa täyden palvelun niin, että saatte henkilökohtaisen koordinaattorin, joka avustaa teitä koko prosessin ajan. Huolehdimme käytännön asioista, vastaamme matkan varrella kysymyksiimme ja olemme tukena. Tällöin te voitte keskittyä vanhemmiksi tulemiseen.

Tarjoamme kaikissa ohjelmissa kaikenkattavan palvelun. Teemme aina kaikkemme, jotta voimme tarjota kilpailukykyiset hinnat vertailukelpoisille palveluille. Kykenemme siihen, koska teemme suoraan yhteistyötä klinikoiden kanssa ja olemme siten karsineet ylimääräiset kustannukset, joita välikäsien käyttämisestä seuraa.

Sijaissynnytysprosessi on turvallinen kaikille osallistuville osapuolille niin lainopillisesta kuin lääketieteellisestäkin näkökulmasta. Tämä pätee niin sijaissynnyttäjään, lapseen kuin tuleviin vanhempiinkin. Kaikki ohjelmat noudattavat Georgian paikallisia lakeja.

Sijaissynnyttäjä Georgiassa

Sijaissynnyttäjän terveys ja hyvinvointi ovat ensisijaisen tärkeitä. Ohjelmiin osallistuvat sijaisäidit ovat kotoisin Georgian pääkaupungista Tbilisistä. Klinikka seuloo ensin sijaissynnyttäjän kattavasti lääketieteellisesti ja psykologisesti varmistaakseen, että hän voi osallistua ohjelmaan. Sijaissynnyttäjän hoito ja seuranta tehdään jatkossa klinikalla Tbilisissä, kun hänet myöhemmin yhdistetään teihin eli tuleviin vanhempiin.

Sijaissynnytyksen kulut Georgiassa

Tarjoamme nykyisin Georgiassa neljä eri ohjelmaa, joiden hinnat alkavat 52 000 dollarista sisältäen välityspalkkiot.

Niihin kuuluu jatkuva tuki sekä prosessin seuranta koordinaattoreineen, lakiapuineen Georgiassa sekä syntymätodistuksen laatimisineen.

Kustannukset

  1. Omat alkiot: 52 000 dollaria
  2. Omat munasolut, kaksi siirtoa: 54 500 dollaria
  3. Maksu vaihe vaiheelta: 61 500 dollaria
  4. Munasolun luovutuksen takuuohjelma: 67 400 dollaria

Mikä on takuuohjelma?

Tarjoamme kaikissa kohteissamme takuuohjelman munasolun luovutuksineen, ja sellaiseen kuuluvat kaikki prosessin kustannukset. Se takaa taloudellisen varmuuden ja läpinäkyvyyden parantaen siten saatavuutta.

Takuuohjelma tarkoittaa sitä, että kaikki sijaissynnytysprosessiin kuuluvat vaiheet – kuten munasolun luovutus, alkioiden luominen, lainopillinen prosessi kohteessa, sijaissynnyttäjän korvaus, koordinointi ja tuki – toistetaan niin monta kertaa kuin vanhemmiksi tulemiseen vaaditaan.

Takuuohjelman ja muiden ohjelmien erona on se, että muissa ohjelmissa pitää maksaa toistuvasti kustannuksista, joita syntyy prosessin eri vaiheita uusittaessa.

Munasolun luovutus Georgiassa

Munasolun luovuttajat ovat kotoisin Georgiasta, ja he ovat nuoria naisia, joiden terveydentila, lääketieteellinen historia ja tottumukset arvioidaan psykologisessa ja lääketieteellisessä seulonnassa. Klinikka toteuttaa seulonnan varmistaakseen, että nainen voi osallistua ohjelmaan.

Tulevat vanhemmat pääsevät valikoimaan profiileja, jotka sopivat heidän toiveisiinsa.  Munasolun luovuttajien profiilit ovat anonyymejä ja sisältävät kattavasti tietoa muun muassa hänen terveydentilastaan, harrastuksistaan ja koulutuksestaan sekä tuoreita kuvia.

Lainopillinen tuki Georgiassa

Teemme yhteistyötä niiden georgialaisen klinikan juristien kanssa, jotka auttavat vanhempiamme koko lainopillisen prosessin ajan. Palveluun kuuluu tulevien vanhempien ja sijaissynnyttäjän sopimus sekä lapsen rekisteröinti viranomaisen luona heti syntymän jälkeen.

Syntymätodistukseen tulee tulevien vanhempien nimet. Lainopillisen prosessin odotetaan kestävän noin kuukauden.

LUE LISÄÄ: Sijaissynnytys hinta ja kustannus

LUE LISÄÄ: Sijaissynnytys homopareille – HLBT

LUE LISÄÄ: FAQ – sijaissynnytys ja munasolun luovuttaminen

LUE LISÄÄ: Kenestä tulee sijaissynnyttäjä ja miksi?

LUE LISÄÄ: Munasolujen luovutus sijaissynnytyksessä

LUE LISÄÄ: Perheiden kokemuksia sijaissynnytysprosessista

LUE LISÄÄ: Sijaissynnytys – miten prosessi toimii?