Totala antalet adoptioner minskade för andra året i rad

Internationella adoptioner ökade trots pandemin - Nordic Surrogacy

Antalet inhemska adoptioner minskade markant förra året.

Sammanlagt genomfördes 293 adoptioner i Finland 2020 enligt Statistikcentralen.

Coronapandemin stoppade inte de internationella adoptionerna. Sammanlagt adopterades 82 barn födda utomlands. Antalet internationella adoptioner ökade med tre från föregående år.

De inhemska adoptionerna minskade däremot markant. Förra året adopterades 211 barn födda i Finland, vilket är 80 färre än under 2019.

Det totala antalet adoptioner minskade för andra året i rad. Enligt Laura Lipasti, överaktuarie vid Statistikcentralen, förklaras det till viss del av den nya moderskapslagen.

Läs hela artikeln här på hbl.fi