Ofrivilligt barnlösa drabbas när provrörsbefruktningar inte görs

Ofrivilligt barnlosa drabbas nar provrorsbefruktningar inte gors Nordic Surrogacy

Infertilitetsbehandlingar inom den offentliga vården lades på is när regeringen utlyste undantagstillstånd. För personer som väntat länge på att få behandling var det ett bakslag. Trots att verksamheten gradvis kommer igång igen, uteblir den viktigaste behandlingsformen, provrörsbefruktningarna.

Lotta har försökt bli gravid i två och ett halvt år.

– Jag kan säga att jag har ett bra liv nu, men frågan om jag någonsin kommer att få barn finns i bakhuvudet hela tiden, säger hon.

Hon har genomgått inseminationsbehandling i tre repriser. Under den förs spermier in i kvinnans livmoder med en tunn kateter under ovulationen. Men den gav inte resultat för Lottas del.

Nästa steg för att bli gravid är provrörsbefruktning även kallad IVF (in vitro-fertilisering).

Den processen är medicinskt mer krävande och tyngre för modern. Under behandlingen plockas äggceller ut och befruktas utanför kroppen. Några dagar efter befruktningen sätter läkaren in embryot i livmodern. Där fortsätter embryot att sitta fast och utvecklas till ett barn om allt går bra.

– Chansen för att bli gravid via IVF-behandling är mellan trettio till femtio procent för en kvinna i min ålder, så jag hade gärna börjat med den redan tidigare, säger Lotta.

Ännu i vintras såg allt tämligen bra ut, en lång väntan höll på att ta slut.

Lotta räknade med att provrörsbefruktningen för hennes del skulle ske omkring den 23. mars.

Men när regeringen utlyste undantagstillstånd veckan innan insåg hon att det inte kommer att ske. Så blev det.

Privat klinik har öppet trots rekommendationer

Fertilitetskliniken Dextra har fortsatt med sin behandlingar av ofrivillig barnlöshet under coronaepidemin. Niklas Simberg, överläkare på Dextra fertilitetsklinik, tolkade i första hand rekommendationerna som ett led i viljan att minska på belastningen inom det offentliga, inte som en försiktighetsåtgärd av hälsoskäl.

– Givetvis måste man vidta alla försiktighetsåtgärder, men det finns inga risker för graviditeten på grund av coronaviruset. I ett sånt fall hade myndigheter gett en rekommendation att du inte ska bli gravid på naturlig väg heller, säger han.

– Infertilitet är en stor stressfaktor hos par. Klienter som inte vill vänta på grund av exempelvis ålder har nog valt att fortsätta behandlingen.

Rekommendationen drabbade Lotta och många andra ofrivilliga barnlösa. Inbokade behandlingar sköts fram på obestämd tid.

– Det var en besvikelse, men samtidigt hände det så mycket större saker i samhället så min egen fertilitet kändes i det läget inte som det viktigaste, säger Lotta.

Vi kan inte sluta att behandla de ofrivilligt barnlösa i väntan på att coronasituationen är förbi. Jag tror att coronaläget kommer att påverka oss hela året

Fem gånger dyrare privat

Lotta har haft tid att fundera och läsa på, men inte fått något besked från HUS. Därför har hon valt att söka hjälp på en privatklinik som gör provrörsbefruktningar även under coronaepidemin.

– Det känns som rätt lösning, säger hon.

På en privat klinik kostar IVF-behandlingen cirka 5 000 euro. Inom den offentliga vården är priset omkring 1 000 euro.

Läs hela artikeln här: Svenska.yle.fi