Adoptivföräldrar kritiska till hur adoptioner sköts

Adoptivföräldrar kritiska till hur adoptioner sköts - Nordic Surrogacy

”Finland är ett av de länder där det är svårast att vara barnlös, går du in i en adoptionsprocess stiger du in i ett fängelse.”

Det tar i medeltal tre år att genomföra en internationell adoptionsprocess. Men det finns fall där processen dragit ut betydligt längre. Blir du allvarligt sjuk eller arbetslös kan du förlora ditt adoptionstillstånd.

– Då jag såg vår son första gången glömde jag alla råd om hur det första mötet borde ske. Jag sprang fram och tog honom i famnen och grät och kramade om honom. Vi hade då väntat i sju och ett halvt år på att få adoptera.

Det säger en adoptivmamma som tillsammans med sin man vill vara anonyma för att skydda sonen från publicitet. Vi kan kalla dem Julia och Peter.

År 2006 beslöt de sig för att starta en adoptionsprocess. Före det hade de under tio års tid, lika länge som de varit gifta, gått igenom olika fertilitetsbehandlingar.

Det tog ett halvår innan deras ansökan började behandlas av organisationen Rädda barnen. Rädda barnen fungerar, liksom Interpedia och Helsingfors stads socialverk, som adoptionstjänstorgan.

Läs hela artikeln här på Svenska Yle